http://www.bip.gov.pl
 
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Strona 
 
 

 Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Gminy Osiek:

  gmina-osiek.pl

 

 
mapka_bip_osiek1.bmp (154.89 Kb)       Herb.jpg (71.14 Kb)

 
 
 
MIASTO I GMINA OSIEK
 
 
                                            
 
 
Zawiadomienia i ogłoszenia
04.11.2020
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ...
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ... >>>
03.11.2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów
>>>
20.10.2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku
>>>
05.10.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Burze z gradem 05.10.2020
>>>
14.09.2020
Komitet Rewitalizacji - nabór członków
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji >>>
21.08.2020
Podsumowanie konsultacji społecznych - Komitet Rewitalizacji
W dniach od 07.07.2020 r. do 05.08.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. >>>
19.08.2020
Podsumowanie konsultacji społecznych - wyznaczenie obszarów rewitalizacji.
W dniach 07.07.2020r. - 05.08.2020r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. >>>
31.07.2020
Informacja o dniu wolnym od pracy
>>>
31.07.2020
Informacja w sprawie treningu systemu alarmowania
>>>
10.07.2020
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowych
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujący od dnia 10.07.2020 r., od godz. 00:01 do dnia 13.07.2020 r. do godz. 23:59. >>>
07.07.2020
Konsultacje społeczne projektu uchwały - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek >>>
07.07.2020
Konsultacje społeczne projektu uchwały - Komitet Rewitalizacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji >>>
29.06.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne na 29.06.2020
>>>
26.06.2020
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r od godz. 00.01 do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 23.59. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. >>>
26.06.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne na 26.06.2020 - 27.06.2020
>>>
22.06.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne na 22.06.2020-23.06.2020 SILNY DESZCZ Z BURZAMI!
>>>
19.06.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne na 19.06.2020 BURZE!
>>>
17.06.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne na 17.06.2020 BURZE!
>>>
01.06.2020
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Osiek
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Osiek >>>
18.05.2020
Informacja
Informacja dla rolników poszkodowanych przez przymrozki wiosenne >>>
12.05.2020
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi >>>
30.04.2020
Ogłoszenie o zamówieniu: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Osiek w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Ogłoszenie o zamówieniu >>>
03.04.2020
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie przedsięwzięcia planowanego przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. >>>
30.03.2020
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły >>>
24.03.2020
Informacja PGW Wody Polskie - Lipnik
>>>
24.03.2020
Informacja PGW Wody Polskie - Kąty
>>>
24.03.2020
Informacja PGW Wody Polskie - Bukowa
>>>
24.03.2020
Informacja PGW Wody Polskie - Długołęka
>>>
13.03.2020
Informacja w sprawie kwalifikacjii wojskowej w 2020 r.
>>>
12.03.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne na 12.03.2020 Silny wiatr!
>>>
04.03.2020
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w 2020 r. r.
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2020 >>>
25.02.2020
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek w 2019r.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek w 2019r. - Informacja >>>
23.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne 23.02.2020 SILNY WIATR!!!
>>>
11.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne na 11.02.2020 SILNY WIATR!!!
>>>
09.02.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne 09.02.2020-10.02.2020 SILNY WIATR!!!
>>>
06.02.2020
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2020 r.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2020 r. >>>
16.01.2020
Obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej
>>>
13.12.2019
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu Studium.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko >>>
06.12.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. >>>
31.10.2019
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ...
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ... >>>
29.10.2019
Wojska Obrony Terytorialnej - nabór
>>>
10.10.2019
Wprowadzenie drugigo stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP(stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujący od dnia 10.10.2019 r., od godz. 00:01 do dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:59. >>>
03.10.2019
Ogłoszenie dot. usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Gminy Osiek
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza nabór wniosków w 2019 o dofinansowanie zadania pn.: Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017- 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek >>>
30.09.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 30.09.2019 SILNY WIATR!
>>>
20.09.2019
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2019 roku >>>
17.09.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 17.09.2019 SILNY WIATR!
>>>
02.09.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 02.09.2019 BURZE Z GRADEM
>>>
30.08.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 30.08.2019 Burze
>>>
29.08.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 29.08.2019 Burze, upały
>>>
28.08.2019
Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA i ALFA CRP
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59. >>>
28.08.2019
Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA i ALFA CRP
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59. >>>
28.08.2019
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM/UPAŁ
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 96 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(62), jędrzejowski(61), kazimierski(64), Kielce(60), kielecki(60), konecki(58), opatowski(58), ostrowiecki(58), pińczowski(64), sandomierski(61), skarżyski(58), starachowicki(60), staszowski(62), włoszczowski(58) Ważność od godz. 12:00 dnia 28.08.2019 do godz. 21:00 dnia 28.08.2019 Prawdopodobieństwo 85% Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/28.08 do 21:00/28.08.2019 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty. RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem Uwagi Brak. Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(61), jędrzejowski(60), kazimierski(63), Kielce(59), kielecki(59), konecki(57), opatowski(57), ostrowiecki(57), pińczowski(63), sandomierski(60), skarżyski(57), starachowicki(59), staszowski(61), włoszczowski(57) Ważność od godz. 13:00 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 13:00/26.08 do 18:00/29.08.2019 temp. maks 30-32 st, temp min 17-19 st. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty. RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Adam Dziedzic Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB. >>>
19.08.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 19.08.2019 BURZE Z GRADEM
>>>
12.08.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach >>>
07.08.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 07.08.2019 BURZE Z GRADEM
Ostrzeżenie meteorologiczne 07.08.2019 BURZE Z GRADEM >>>
31.07.2019
Trening systemów alarmownia
Trening systemów alarmownia >>>
30.07.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 30 .07.2019
>>>
29.07.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 29.07.2019
>>>
01.07.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 01.07.2019 BURZE Z GRADEM
>>>
25.06.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 25-26.06.2019 UPAŁ
>>>
13.06.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 13.06.2019 BURZE!!!
>>>
11.06.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 11.06.2019 UPAŁ!
>>>
07.06.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 07.06.2019 BURZE!!!!
>>>
06.06.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 06.06.2019 BURZE
>>>
29.05.2019
Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego
>>>
28.05.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 28.05.2019 BURZE!!!
>>>
27.05.2019
INFORMACJA
>>>
27.05.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 27.05.2019
>>>
24.05.2019
PROGNOZA KULMINACJI FALI
>>>
24.05.2019
PROGNOZA KULMINACJI FALI
>>>
24.05.2019
Zmiana ostrzeżenia z dnia 23.05.2019
Data i godzina wydania: 24.05.2019 - godz. 15:55 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:5 z dnia 23.05.2019 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Stopień zagrożenia: 3 Ważność: od godz. 16:00 dnia 24.05.2019 do godz. 09:00 dnia 25.05.2019 Obszar: Wisła (świętokrzyskie) Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów alarmowych w kolejnych profilach wodowskazowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95% Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu ważności i treści Ostrzeżenia Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 wisla (swietokrzyskie) od16:00/24.05.do09:00/25.05.2019 >>>
24.05.2019
OGŁOSZENIE
W związku z wprowadzonym pogotowiem przeciwpowodziowym w Mieście i Gminie Osiek wprowadzony został stały dyżur. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych ze wzrostem poziomu wód pod numerem telefonu: 15 867 12 03 >>>
24.05.2019
BRAVO CRP
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. >>>
23.05.2019
INFORMACJA
W związku z intensywnymi opadami deszczu niosącymi ryzyko podtopień i zalań, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej powodującej zagrożenie życia, zdrowia lub mienia prosimy o kontakt pod następujące numery telefonu: tel. 606 567 389 tel. 785 321 353 tel. 667 142 110 tel. 883 781 447 >>>
23.05.2019
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH
>>>
23.05.2019
Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego
>>>
23.05.2019
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZAJAWISKU WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH
>>>
23.05.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 23.05.2019 INTENSYWNE OPADY DESCZU
>>>
22.05.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 22.05.2019 INTENSYWNE OPADY DESCZU Z BURZAMI
>>>
21.05.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 21.05.2019 INTENSYWNE OPADY
>>>
20.05.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 20.05.2019 BURZE
>>>
30.04.2019
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi
>>>
26.03.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 26.03.2019 SILNY WIATR
>>>
26.03.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 26.03.2019 SILNY WIATR
>>>
15.03.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 15.03.2019 SILNY WIATR
>>>
05.03.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 05.03.2019 SILNY WIATR
>>>
28.02.2019
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.
>>>
11.02.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 11.02.2019 OBLODZENIE
>>>
01.02.2019
ZARZĄDZENIE NR 2/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 2/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek na rok szkolny 2019/2020 >>>
01.02.2019
ZARZĄDZENIE NR 1/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 1/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Osiek. >>>
18.01.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r >>>
15.01.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 15.01.2019 OPADY MARZNĄCE
>>>
14.01.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne na 14.01.2019 OBLODZENIE
>>>
13.12.2018
Zapytanie ofertowe
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt” >>>
10.12.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 10.12.2018 OBLODZENIE
>>>
06.12.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 06.12.2018
>>>
03.12.2018
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Osieku i ustalenia terminu jego odpracowania
>>>
22.11.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 22.11.2018 MARZNĄCE OPADY
>>>
20.11.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 20.11.2018 MARZNĄCE OPADY
>>>
13.11.2018
Ćwiczenia RENEGADE!
>>>
09.11.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne 9-10.11.2018
>>>
23.10.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 23.10.2018 SILNY WIATR!
>>>
19.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Osiek i jej jednostek organiza
>>>
11.10.2018
Ogłoszenie w sprawie braku przydatności wody do spożycia !!!
>>>
03.10.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 03.10.2018 silny wiatr
>>>
25.09.2018
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych >>>
24.09.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 24.09.2018 SILNY WIATR
>>>
23.09.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 23.09.2018-24.09.2018 SILNY WIATR!
>>>
14.09.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 14.09.2018
>>>
13.09.2018
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku o terminach dyżurów.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku o terminach dyżurów. >>>
05.09.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 05.09.2018
>>>
04.09.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 04.09.2018
>>>
14.08.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 14.08.2018
>>>
10.08.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 10.08.2018
>>>
07.08.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 08-10.08.2018
>>>
02.08.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 02-04.08.2018
>>>
31.07.2018
Informacja o treningu systemu alarmowania
>>>
31.07.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne 31.07.2018
>>>
30.07.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne 30.07.2018-02.08.2018
>>>
30.07.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne 30.07.2018
>>>
27.07.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 27.07.2018r.- upały
Ostrzeżenie meteorologiczne na 27.07.2018r.- upały >>>
27.07.2018
Ostrzeżenia meteorologiczne na 27.07.2018r.
Ostrzeżenia meteorologiczne na 27.07.2018r. >>>
19.07.2018
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego >>>
16.07.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 16.07.2018
>>>
21.06.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 21-22.06.2018
>>>
25.05.2018
RODO Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
RODO Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych >>>
24.05.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 25-26.05.2018
>>>
23.05.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 23.05.2018
>>>
16.05.2018
ostrzeżenie meteorologiczne na 16-17.05.2018
>>>
11.05.2018
ostrzeżenie meteorologiczne na 11.05.2018
>>>
10.05.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 10.05.2018
>>>
10.05.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 10.05.2018
>>>
10.05.2018
ostrzeżenie meteorologiczne 10.05.2018
>>>
16.03.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 16.03.2018
>>>
06.03.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 06.03.2018
>>>
23.02.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 21.02.2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” >>>
23.02.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 21.02.2018r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek >>>
23.02.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 21.02.2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Osiek >>>
14.02.2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. >>>
29.01.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne na 30.01.2018
>>>
18.01.2018
Ostrzezenie meteorologiczne na 18.01.2018
>>>
18.01.2018
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2018r.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2018r. >>>
15.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. >>>
04.01.2018
Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku >>>
04.01.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 4 stycznia 2018r. znak KB.6733.2.2017.GG o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 4 stycznia 2018r. znak KB.6733.2.2017.GG o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. >>>
27.12.2017
Protokół rozeznania cenowego
Protokół rozeznania cenowego do zamówienia na usługę:"Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt" >>>
19.12.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak:IR.II.746.40.2017 z dnia 15.12.2017r.z dnia 15.12.2017r. dotyczące wydania decyzji nr XXVIII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym >>>
18.12.2017
Informacja
Informacja o przystąpieniu Gminy Osiek do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej >>>
18.12.2017
Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku >>>
13.12.2017
Zapytanie ofertowe
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”. >>>
13.11.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak:IR.II.746.40.2017 z dnia 07.11.2017r. >>>
07.11.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2017r. znak KB.6733.2.2017.GG o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego >>>
06.11.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak:KB.621.3.2017.E.O. z dnia 3 listopada 2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko >>>
31.10.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 31.10.2017r. znak KB.6733.1.2017.GG w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego >>>
27.10.2017
Prognoza niebezpiecznego zjawiska
>>>
05.10.2017
Ostrzeżenie meteorologiczne na 05.10.2017
>>>
07.09.2017
Pomoc dla rolników
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek przekazuje informację Ministerstwa Rolnictwa dot. pomocy dla poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych. >>>
01.09.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko >>>
30.08.2017
Odwołanie zakazu spożywania wody w miejscowości Bukowa
Odwołanie zakazu spożywania wody w miejscowości Bukowa >>>
24.08.2017
INFORMACJA O CZASOWYM ZAKAZIE SPOŻYWANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BUKOWA!
INFORMACJA O CZASOWYM ZAKAZIE SPOŻYWANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BUKOWA! >>>
10.08.2017
Ostrzeżenie meteorologiczne na 10.08.2017
>>>
05.06.2017
ĆWICZENIE RENEGADE
ĆWICZENIE RENEGADE >>>
26.05.2017
Protokół rozeznania cenowego
Protokół rozeznania cenowego na zadanie: Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2023" >>>
15.05.2017
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2017 roku" >>>
27.04.2017
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI W GMINIE OSIEK
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI W GMINIE OSIEK >>>
21.04.2017
Informacja
Informacja w sprawie szczepienia lisów >>>
14.04.2017
Terminy i kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek na rok szkolny 2017/2018
Terminy i kryteria rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osiek na rok szkolny 2017/2018 >>>
07.04.2017
W N I O S E K
W N I O S E K o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Osiek w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. >>>
06.04.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak KB.6220.1.2017.EO z dnia 04.04.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy drobiu w Pliskowoli na działkach ew.o nr 24, 25, 26 ,27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 obręb 13 gm.Osiek, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie" >>>
27.03.2017
INFORMACJA
Informacja dla rolników w sprawie zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin niebezpiecznych >>>
16.03.2017
Komunikat ARiMR
Komunikat Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie dotyczący szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 >>>
13.03.2017
INFORMACJA
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie dotycząca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków >>>
07.03.2017
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza nabór wniosków w 2017 roku o dofinansowanie zadania pn.:Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek >>>
24.02.2017
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017. >>>
03.02.2017
Uchwała Nr XXVI/165/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXVI/165/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego >>>
27.01.2017
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 27.01.2017r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek >>>
27.01.2017
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 27.01.2017r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki 'Osiek" >>>
27.01.2017
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 27.01.2017r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek >>>
26.01.2017
Protokół rozeznania cenowego
Protokół rozeznania cenowego do zamówienia na usługę:"Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt" >>>
19.01.2017
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016. >>>
19.01.2017
Zapytanie ofertowe
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn.„Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt” >>>
21.10.2016
Informacja o dofinansowaniu zadania na realizację" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032 "
Informacja o dofinansowaniu zadania na realizację" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2016 roku >>>
04.10.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne do 04.10.2016
>>>
29.08.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 29.08.2016
>>>
05.08.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 05.08.2016
>>>
29.07.2016
Informacja o treningu syren alarmowych w dniu 01.08.2016
>>>
28.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporzadzenia porzadkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w spr
>>>
28.07.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 28.07.2016
>>>
27.07.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 27.07.2016
>>>
26.07.2016
ostrzeżenie meteorologiczne na 26.07.2016
>>>
26.07.2016
ostrzeżenie meteorologiczne na 26.07.2016
>>>
22.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w spr
>>>
29.06.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 29.06.2016
>>>
26.06.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 26.06.2016
>>>
20.06.2016
ostrzeżenie meteorologiczne na 20.06.2016
>>>
19.06.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 19.06.2016-20.06.2016
>>>
02.06.2016
ostrzeżenie meteorologiczne na 02.06.2016
>>>
30.05.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne na 30 maja 2016
>>>
18.05.2016
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich >>>
19.04.2016
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na usługę pn. Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek w 2016 roku >>>
10.03.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2016r., znak: IN-III.7821.1.4.2015
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2016r., znak: IN-III.7821.1.4.2015 >>>
09.03.2016
Program "Rodzina 500 plus"
Program "Rodzina 500 plus" >>>
29.02.2016
Ostrzeżenie meteorologiczne
>>>
29.02.2016
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:6 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 18:00 dnia 29.02.2016 do godz. 06:00 dnia 02.03.2016 Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością lokalnego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, Informacja może ulec zmianie. >>>
25.02.2016
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
>>>
12.02.2016
Obwieszczenie
Obwieszczenie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: " Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki" >>>
25.01.2016
Zapytanie cenowe
Zapytanie cenowe na usługę pn.„Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”. >>>
25.01.2016
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 >>>
14.01.2016
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługę pn.„Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”. >>>
13.01.2016
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej >>>
29.12.2015
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego >>>
22.12.2015
Informacja o dniu wolnym
Informacja o dniu wolnym >>>
18.12.2015
Ostrzeżenie meteorologiczne
>>>
23.10.2015
Informacja o zmianie czasu
Informacja o zmianie czasu >>>
09.10.2015
Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II
Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II >>>
02.10.2015
Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
>>>
25.09.2015
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 45
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 45 >>>
03.09.2015
Informacja o dofinansowaniu zadania na realizację" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032 "
Informacja o dofinansowaniu zadania na realizację" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2015 roku >>>
02.09.2015
PILNE!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W GMINIE OSIEK
PILNE!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W GMINIE OSIEK >>>
01.09.2015
INFORMACJA
Informacja dotycząca szacowania szkód spowodowanych suszą >>>
18.08.2015
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego znak B.6740.1.1.2015.IIDOk z dnia 12.08.2015r.
Obwieszczenie w sprawie wniesionego odwołania od decyzji znak B.6740.1.1.2015.IIDOk z dnia 21.07.2015r wydanej przez Starostę Staszowskiego >>>
10.08.2015
INFORMACJA
INFORMACJA >>>
10.08.2015
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 40
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 40 >>>
10.08.2015
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 37
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 37 >>>
05.08.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>
05.08.2015
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 38
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 38 >>>
05.08.2015
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 37
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 37 >>>
27.07.2015
Dopalacze- nowe narkotyki
Dopalacze- nowe narkotyki >>>
27.07.2015
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego znak: B.6740.1.1.2015.IIDOk z dnia 21 lipca 2015r >>>
24.07.2015
Informacja jak bezpiecznie przetrwać upały
Informacja jak bezpiecznie przetrwać upały >>>
23.07.2015
zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dot. Świadczenia usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pod nazwą: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek" >>>
23.07.2015
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 >>>
23.07.2015
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34 >>>
22.07.2015
Obwieszczenie BMiG Osiek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki ,,Osiek”
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak KB.6721.S.1.2015.GG z dnia 20.07.2015r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki ,,Osiek” >>>
22.07.2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak KB.6721.O.1.2015.GG z dnia 20.07.2015r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek uchwalonego Uchwałą Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września. >>>
22.07.2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego MiG Osiek
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak KB.6720.1.2015.GG z dnia 20.07.2015r o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Osiek uchwalonego Uchwałą Nr XVII(117)2000 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2000roku. >>>
02.07.2015
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Realizacja "Programu wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032"
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Realizacja "Programu wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2015roku" >>>
29.06.2015
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013r. >>>
12.05.2015
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego z dnia 5 maja 2015r. znak B.6740.1.1.2015.IIDOk w sprawie wygaszenia decyzji Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013r dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD, 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku" >>>
11.02.2015
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 >>>
13.01.2015
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 >>>
29.12.2014
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Mikołajów i Suchowola
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Mikołajów i Suchowola >>>
07.08.2014
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 10
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 10 >>>
07.08.2014
Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 57
Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 57 >>>
13.06.2014
Informacja dot. dnia wolnego
Informacja dot. dnia wolnego >>>
27.05.2014
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:18
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:18 >>>
13.05.2014
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 >>>
02.05.2014
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych, wpisanych do rejestru wyborców Miasta i Gminy Osiek
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych, wpisanych do rejestru wyborców Miasta i Gminy Osiek >>>
24.04.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej >>>
24.04.2014
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 22 kwietnia 2014 r. >>>
08.04.2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn:"budowa studni wierconej dla celów rolniczych i ogrodniczych w miejscowości Kąty"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn:"budowa studni wierconej dla celów rolniczych i ogrodniczych w miejscowości Kąty" >>>
24.03.2014
Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności dla ludzi ubogich.
Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności dla ludzi ubogich. >>>
20.03.2014
Ogłoszenie dot. zadania pn:"Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032”
Ogłoszenie dot. zadania pn:"Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032” polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2014 roku >>>
11.03.2014
Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia >>>
10.03.2014
Ogłoszenie dotyczące zadania pn: Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032"
Ogłoszenie dotyczące zadania pn: Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032" >>>
06.03.2014
Ogłoszenie dotyczące taryf za wodę i ścieki
Ogłoszenie dotyczące taryf za wodę i ścieki >>>
04.03.2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego pn: "budowa studni wierconej w miejscowości Kąty gm. Osiek"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego pn: "budowa studni wierconej w miejscowości Kąty gm. Osiek" >>>
21.02.2014
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert >>>
20.02.2014
Obwieszczenie Wojewody dot wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Osieka
Obwieszczenie Wojewody dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Osieka >>>
20.02.2014
Informacja dot. dowodów osobistych
Informacja dot. dowodów osobistych >>>
23.01.2014
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 >>>
16.12.2013
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osieku >>>
28.11.2013
Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk Meteorologicznych
Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk Meteorologicznych >>>
12.11.2013
Ogłoszenie dotyczące "Programu Współpracy"
Ogłoszenie dotyczące "Programu Współpracy" >>>
12.11.2013
Informacja pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2013"
Informacja pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2013" >>>
21.10.2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji: "wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego ..."
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji: "wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego ..." >>>
08.10.2013
Informacja o wykazie nieruchomości położonych w miejscowości Suchowola
Informacja o wykazie nieruchomości położonych w miejscowości Suchowola >>>
07.10.2013
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze Kopalni Siarki "Osiek”
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze Kopalni Siarki "Osiek” >>>
07.10.2013
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki "Osiek"
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki "Osiek" >>>
18.09.2013
Obwiesczenie o wszczęciu postępownia pn: "Wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożenie cieku od Pliskowoli..."
Obwiesczenie o wszczęciu postępownia pn: "Wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożenie cieku od Pliskowoli..." >>>
10.09.2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn:"Budowa instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki "Osiek"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn:"Budowa instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki "Osiek" >>>
23.08.2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego "Budowy zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki "Osiek".
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego "Budowy zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki "Osiek". >>>
20.08.2013
Obwiesczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki "Osiek"
Obwiesczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki "Osiek" >>>
20.08.2013
Obwiesczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki "Osiek"
Obwiesczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki "Osiek" >>>
07.08.2013
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego
Obwieszczenie Starosty Staszowskiego >>>
10.07.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek w miejscowości Ossala
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek w miejscowości Ossala >>>
10.07.2013
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów - Osiek"
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów - Osiek" >>>
26.06.2013
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa odcinaka linni energetycznej w Niekrasowie
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa odcinaka linni energetycznej w Niekrasowie >>>
12.06.2013
Informacja w związku z wystapieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Osiek
Informacja w związku z wystapieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Osiek >>>
22.05.2013
Informacja o wyborzorze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej
Informacja o wyborzorze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej >>>
20.05.2013
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ossala
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ossala >>>
16.05.2013
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek na 2013 rok
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek na 2013 rok >>>
06.05.2013
Obwiesczenie o wszczęciu postepowania lokalizacji inwetycji celu publicznego
Obwiesczenie o wszczęciu postepowania lokalizacji inwetycji celu publicznego >>>
02.05.2013
Książeczka informacyjna dla mieszkańców Miasta i Gminy Osiek
Książeczka informacyjna dla mieszkańców Miasta i Gminy Osiek >>>
16.04.2013
Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2013
Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2013 >>>
02.04.2013
Ogłoszenie dot. składania ofert na zadnie pn: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2013 roku”.
Ogłoszenie dot. składania ofert na zadnie pn: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2013 roku”. >>>
02.04.2013
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu Gminy Osiek
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu Gminy Osiek >>>
21.03.2013
Obwieszczenie o "Budowie instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki Osiek zlokalizowanej na zabudowie przemysłowej w Kopalni Siarki Osiek"
Obwieszczenie o "Budowie instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki Osiek zlokalizowanej na zabudowie przemysłowej w Kopalni Siarki Osiek" >>>
19.03.2013
Obwieszczenie o "Wykonaniu przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego"
Obwieszczenie o "Wykonaniu przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego" >>>
19.03.2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego w miejscowości Tursko Wielkie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego w miejscowości Tursko Wielkie >>>
13.03.2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego w miejscowości Bukowa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego w miejscowości Bukowa >>>
13.03.2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego w miejscowości Sworoń
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego w miejscowości Sworoń >>>
26.02.2013
Otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie powszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
Otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie powszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 >>>
13.02.2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew. 89 położonej w Tursku Wielkim >>>
13.02.2013
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na budynek mieszkalny na działce nr ew. 563 położonej w miejscowości Bukowa gm. Osiek. >>>
06.02.2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania >>>
28.01.2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10 >>>
16.01.2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 >>>
09.01.2013
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 >>>
18.12.2012
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78 >>>
15.12.2012
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74 >>>
11.12.2012
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy >>>
31.10.2012
Obwieszczenie o odstąpeniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu usuwania materiałów zawierających..
Obwieszczenie o odstąpeniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu usuwania materiałów zawierających azbest dla gminy Osiek na lata 2012-2032”. >>>
24.10.2012
Konsultacje dot. Projektu Programu Współpracy Miasta I Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku ...
Konsultacje dot. Projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok >>>
23.10.2012
Projekt Statutu Miasta Osiek
Projekt Statutu Miasta Osiek >>>
19.10.2012
Uchwała Nr XXXIX/262/10
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji statutów jednostek pomocniczych z mieszkańcami gminy Osiek. >>>
19.10.2012
Zarządzenie Nr 73/12
w sprawie terminu wyłożenia projektu Statutu Miasta Osiek. >>>
01.10.2012
Obwieszczenie o wdaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Obwieszczenie o wdaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie istniejącego placu składowego (węgla, materiałów budowlanych, złomu) oraz rozbudowie budynku gospodarczego o wiatę z przeznaczeniem na skład nawozów sztucznych” na działce nr ewid. 149/4 położonej w Tursku Wielkim, gmina Osiek". >>>
20.09.2012
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
>>>
04.09.2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
,,Wykonaniu przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożeniu cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek i Mikołajów, gmina Osiek”. >>>
04.09.2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
"Wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożeniu cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek i Mikołajów, gmina Osiek”. >>>
03.09.2012
Komunikat dla przedsiębioców Ministerstwa Gospodarki
>>>
22.08.2012
Ostrzeżenie meterologiczne Nr 56
>>>
02.07.2012
obwieszczenie o ponownym podaniu do wiadomości o ocenie oddziaływ
obwieszczenie o ponownym podaniu do wiadomości o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko >>>
19.06.2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pliskowoli
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pliskowoli >>>
11.06.2012
Obwieszczenie o udostępnieiu informacji o środowisku
Obwieszczenie o udostępnieiu informacji o środowisku >>>

Przetargi
31.12.2019
Zapytanie ofertowe Bezdomne zwierzęta
Zaproszenie do składania ofert cenowych na "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt" >>>
08.08.2018
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2018/2019
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2018/2019 >>>
17.04.2018
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną.
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną. >>>
21.12.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2016/2017”
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2016/2017” >>>
08.12.2016
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2016/2017
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2016/2017 >>>
19.08.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej >>>
07.08.2015
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2015/2016
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2015/2016 >>>
17.02.2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek >>>
16.12.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek” >>>
05.12.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek" >>>
18.11.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015” >>>
13.11.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb” >>>
13.11.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:„Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 1+730 do km 2+545”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:„Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 1+730 do km 2+545” >>>
06.11.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015" >>>
28.10.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb" >>>
27.10.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 1+730 do km 2+545”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 1+730 do km 2+545” >>>
13.10.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018" >>>
08.09.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb" >>>
08.09.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb" >>>
19.08.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie - Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie - Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb." >>>
13.08.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: "„Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015" >>>
05.08.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015" >>>
27.05.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowem
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” >>>
14.05.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim” >>>
28.04.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” >>>
14.04.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim" >>>
07.04.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś nr 4233005T od km 0+000 do km 0+500”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś nr 4233005T od km 0+000 do km 0+500” >>>
07.04.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb” >>>
24.03.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka" >>>
10.03.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia” >>>
03.03.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś nr 4233005T od km 0+000 do km 0+500"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś nr 4233005T od km 0+000 do km 0+500" >>>
03.03.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb" >>>
26.02.2014
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” >>>
26.02.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: "„Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: "„Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” >>>
03.02.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka" >>>
30.01.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia" >>>
21.11.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014” >>>
13.11.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014" >>>
22.10.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014” >>>
21.10.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych” >>>
10.10.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014" >>>
07.10.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: 'Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: 'Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych" >>>
26.08.2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną...
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali" >>>
16.08.2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu pn:"Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014"
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym pn:"Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014" >>>
05.08.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014" >>>
23.07.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami ..."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami : elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali" >>>
23.07.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami..."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami : elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali" >>>
01.07.2013
Unieważnienie przetargu na wykonanie zadania pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na d
Unieważnienie przetargu na wykonanie zadania pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali" >>>
13.06.2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń od km 0+600 do km 1+150 dł. 550 mb.”
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń od km 0+600 do km 1+150 dł. 550 mb.” >>>
16.05.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn: "Odbudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń od km 0+600 do km 1+150 dł. 550 mb"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn: "Odbudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń od km 0+600 do km 1+150 dł. 550 mb" >>>
06.05.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 930 000,00 PLN."
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 930 000,00 PLN." >>>
12.04.2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym pn: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10.930.000,00 zł”
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym pn: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10.930.000,00 zł” >>>
28.03.2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczinym pn "Odbudowa drogi gminnej Ossala – Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb"
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczinym pn "Odbudowa drogi gminnej Ossala – Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb" >>>
26.02.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn "Odbudowa drogi gminnej Ossala - Strużki"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn "Odbudowa drogi gminnej Ossala - Strużki" >>>
23.10.2012
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczinym pn "Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013"
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczinym pn "Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013" >>>
15.10.2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Osieku Obr 01
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Osieku Obr 01 >>>
11.10.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn "Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn "Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013" >>>
27.09.2012
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ."udzielenie i obsługę kredytu dla gminy Osiek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Osiek i spłatę ...
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ."udzielenie i obsługę kredytu dla gminy Osiek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Osiek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" >>>
26.09.2012
Ogłoszenie o wyniku przetragu niegraniczonego pn:" Remont drogi gminnej nr 4233046 Lipnik -Sworoń"
Ogłoszenie o wyniku przetragu niegraniczonego pn:" Remont drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń" >>>
07.09.2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pliskowoli
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pliskowoli >>>
06.09.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn "Remont drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń"
>>>
16.08.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn."udzielenie i obsługę kredytu dla gminy 0siek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy 0siek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn."udzielenie i obsługę kredytu dla gminy 0siek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy 0siek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" >>>
13.08.2012
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Osiek w roku szkolnym 2012/2013
>>>
28.06.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Odbudowa drogi gminnej Pliskowola Doły"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Odbudowa drogi gminnej Pliskowola Doły" >>>
13.06.2012
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 4233014 Ossala - Niekrasów”
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 4233014 Ossala - Niekrasów” >>>
25.05.2012
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Pliskowoli
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Pliskowoli >>>

Prawo miejscowe
29.12.2015
2014 R.
>>>
22.12.2014
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony...
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. >>>
11.12.2014
Zarządzenie Nr 61/14
Zarządzenie Nr 61/14 >>>
01.04.2014
Protokół Nr XXXIV/14
Protokół Nr XXXIV/14 >>>
06.02.2014
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Osiek „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Osiek „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. >>>
06.02.2014
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych...
Konsultacje projektu uchwały sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. >>>
06.02.2014
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. >>>
02.01.2014
Uchwała Nr XXXII/267/13
Uchwała Nr XXXII/267/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/281/13
Uchwała Nr XXXIII/281/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/281/13
Uchwała Nr XXXIII/281/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/281/13
Uchwała Nr XXXIII/281/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/280/13
Uchwała Nr XXXIII/280/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/279/13
Uchwała Nr XXXIII/279/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/278/13
Uchwała Nr XXXIII/278/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/277/13
Uchwała Nr XXXIII/277/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/276/13
Uchwała Nr XXXIII/276/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/275/13
Uchwała Nr XXXIII/275/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/274/13
Uchwała Nr XXXIII/274/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/273/13
Uchwała Nr XXXIII/273/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXIII/272/13
Uchwała Nr XXXIII/272/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXII/271/13
Uchwała Nr XXXII/271/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXII/270/13
Uchwała Nr XXXII/270/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXII/269/13
Uchwała Nr XXXII/269/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXII/268/13
Uchwała Nr XXXII/268/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXII/267/13
Uchwała Nr XXXII/267/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXII/266/13
Uchwała Nr XXXII/266/13 >>>
31.12.2013
Uchwała Nr XXXII/265/13
Uchwała Nr XXXII/265/13 >>>
30.12.2013
Protokół Nr XXXII/13
Protokół Nr XXXII/13 >>>
17.10.2013
Uchwała Nr XXXI/264/13
Uchwała Nr XXXI/264/13 >>>
17.10.2013
Uchwała Nr XXXI/263/13
Uchwała Nr XXXI/263/13 >>>
17.10.2013
Uchwała Nr XXXI/262/13
Uchwała Nr XXXI/262/13 >>>
17.10.2013
Uchwała Nr XXXI/261/13
Uchwała Nr XXXI/261/13 >>>
17.10.2013
Protokół Nr XXXI/13
Protokół Nr XXXI/13 >>>
26.02.2013
Zarządzenie Nr 5/13
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Sworoń >>>
22.02.2013
Zarządzenie Nr 4/13
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Długołęka >>>
22.02.2013
Zarządzenie Nr 3/13
w sprawie ustalenia stawek czynszu >>>
18.12.2012
Uchwała Nr XXIII/199/12
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci >>>
11.12.2012
Zarządzenie Nr 83/12
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku za odpracowaniem. >>>
07.11.2012
Protokół Nr XXII/12
>>>
07.11.2012
Protokół Nr XXI/12
>>>
07.11.2012
Protokół Nr XX/12
>>>
07.11.2012
Protokół Nr XVIII/12
>>>
07.11.2012
Protokół Nr XVII/12
>>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 68/12
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Osieku. >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 67/12
w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 66/12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru ofert na udzielenie i obsługę kredytu dla gminy Osiek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Osiek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 65/12
w sprawie powołoania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadnia pn: "Remont drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń of km 0+000 do km 0+600". >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 64/12
w sprawie powołania Komisji mającej dokonać dbioru końcowego robót zrealizowanych pn: "Odbudowa drogi gminnej Pliskowola Doły". >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 63/12
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Osieku. >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 62/12
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2013 rok >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 61/12
w sprawie powołania zespołów spisowych do dokonania spisu z natury dokumentacji oraz mienia zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej. >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 60/12
w sprawie powołania komisji do zabezpieczenia mienia zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 59/12
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowe im. Marii Konopnickiej w Suchowoli. >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 58/12
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowe w Pliskowoli. >>>
12.10.2012
Zarządzenie Nr 57/12
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego >>>
11.10.2012
Zarządzenie Nr 56/12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w szkolnym 2012/2013” >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/189/12
w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/188/12
w sprawie podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/187/12
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości nr ew. 2290/1 o powierzchni 30m2 położonej w Osieku na czas nieoznaczony >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/186/12
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tursku Wielkim >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/185/12
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Osieku Obr 01. >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/184/12
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/183/12
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osiek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/182/12
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/181/12
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025 >>>
09.10.2012
Uchwała Nr XXII/180/12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/179/12
w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/178/12
w sprawie rozpatrzenia wniosku >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/177/12
w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku. >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/176/12
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/175/12
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/174/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/173/12
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na 2012-2025 >>>
11.09.2012
Uchwała Nr XXI/172/12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok >>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 55/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 54/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 53/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 52/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 51/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 50/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 49/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 48/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 47/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 46/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 46/12
>>>
20.08.2012
Zarządzenie Nr 46/12
>>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/171/12
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/170/12
w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/169/12
w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/168/12
w sprawie przekształcenia jednostki pomocniczej Osiedle w Osieku w jednostkę pomocniczą Miasto Osiek >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/167/12
w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/166/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przekształcenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w trzyletnie liceum ogólnokształcące >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/165/12
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Pana i Panią: Zygmunta Boryczko, Dariusza Sosnowski, Marka Krakowiak, Mariusza Maciąg, Jana Podsiadło, Małgorzatę Podsiadło, Macieja Grzybowski, Beatę Nowak. >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/164/12
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025 >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/163/12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/162/12
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2011 rok. >>>
12.07.2012
Uchwała Nr XX/161/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2011 rok. >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/160/12
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/159/12
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/158/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika w Tursku Wielkim. >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/157/12
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 - 2025 >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/156/12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/155/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/154/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku >>>
14.06.2012
Uchwała Nr XIX/153/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku. >>>
16.03.2011
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek >>>
15.03.2011
Plan Zagodpodarowania Przestrzennego Miasta Osiek
Plan Zagodpodarowania Przestrzennego Miasta Osiek >>>

Projekty aktów prawnych
12.01.2017
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Osiek publicznym przedszkolu.
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Osiek publicznym przedszkolu. >>>
16.01.2014
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Osiek oraz warunków
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Osiek oraz warunków i sposobu ich przyznawania. >>>
02.01.2014
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego >>>
07.11.2012
Protokół Nr XIX/12
>>>

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska