http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  06-09-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVIII/257/2006 06.09.2006

Uchwała Nr XLVIII/257/2006

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

długoterminowego na wydatki bieżące.

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Wyraża  zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2006 roku na wydatki bieżące w kwocie

1.950.000 zł ze spłatą :

- w roku 2008 – 200.000

-w roku  2009 – 600.000

-w roku  2010 – 600.000

-w roku 2011 – 550.000

 

 

§ 2.

 

Kredyt na wydatki bieżące zostanie spłacony z dochodów własnych tj. podatku od nieruchomości .

 

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do zabezpieczenia spłaty zaciągniętego w 2006 roku kredytu w formie : poddanie się dobrowolnej egzekucji.

 

 

§ 4.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 0siek.

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska