http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Gospodarka nieruchomościami
Informacja o stanie spraw
Podatki
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Sprawy wojskowe
Świadectwa pracy
Zaświadczenia
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Ewidencja ludności
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Pomoc Społeczna
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Drogi
Rolnictwo i Melioracja
Ochrona środowiska
Sprawy budowlane
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Działalność gospodarcza
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW 
 

Informacja o stanie spraw

Sprawy budowlane

Działalność gospodarcza

Ochrona środowiska

Ewidencja ludności

Podatki

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Pomoc Społeczna

Rolnictwo i Melioracja

Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

Drogi

Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA

Zaświadczenia

Świadectwa pracy

Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela

Przyjmowanie i załatwianie skarg

Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie

Sprawy wojskowe

Gospodarka nieruchomościami

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska