http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Straże pożarne 
INNE
 
data publikacji:  06-09-2005 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12


Wykaz Ochotniczych Straż Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Osiek:


CLIPBORD.jpg 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku (wpisana do KRS pod numer 0000 155789)
z siedzibą 28-221 Osiek, ul. Rynek 1

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ossali (wpisana do KRS pod numer 0000 028783)
z siedzibą 28-221 Osiek, Ossala 581

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli (wpisana do KRS pod numer 0000 100357)
z siedzibą 28-221 Osiek, Suchowola

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Tursku Wielkim (wpisana do KRS pod numer 0000 022175) z siedzibą 28-221 Osiek, Tursko Wielkie 54

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Niekrasowie (wpisana do KRS pod numer 0000 028086)
z siedzibą 28-221 Osiek, Niekrasów 38A

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Szwagrowie (wpisana do KRS pod numer 0000 155789)
z siedzibą 28-221 Osiek, Szwagrów 112A

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej (wpisana do KRS pod numer 0000 111151)
z siedzibą 28-221 Osiek, Bukowa 52

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej (wpisana do KRS pod numer 0000 028354)
z siedzibą 28-221 Osiek, Długołęka 61 B

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Pliskowoli (wpisana do KRS pod numer 0000 031955)
z siedzibą 28-221 Osiek, Pliskowola 135A

Poszczególne jednostki wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i działają jako stowarzyszenia.


 

Lp.

 

Nazwa jednostki

 

   Siedziba

Jednostka włączona

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

Osiek

włączona

2.

Ochotnicza Straż Pożarna

Długołęka

włączona

3.

Ochotnicza Straż Pożarna

Suchowola

włączona

4.

Ochotnicza Straż Pożarna

Tursko Wielkie

włączona

5.

Ochotnicza Straż Pożarna

Ossala

włączona

6.

Ochotnicza Straż Pożarna

Szwagrów

-----------

7.

Ochotnicza Straż Pożarna

Pliskowola

-----------

8.

Ochotnicza Straż Pożarna

Niekrasów

-----------

9.

Ochotnicza Straż Pożarna

Bukowa

-----------

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska