http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
Rejestr instytucji kultury
Rejestr zmian
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Informacje nieudostępnione
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Zbiórki publiczne
Dług Publiczny
Fundusze Strukturalne
Majątek Gminy
Straże pożarne
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Zadania Gminy
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-11-15 13:34:50 zmiana zawartości strony
nowak
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-11-15 13:33:38 zmiana zawartości strony
nowak
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-11-15 13:32:53 zmiana zawartości strony
nowak
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-11-15 13:31:44 zmiana zawartości strony
nowak
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 12:24:22 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 12:10:20 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 12:09:10 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 12:05:31 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 12:05:03 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 12:04:08 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 12:01:02 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 11:58:29 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 11:54:32 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 11:51:08 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH / Kadencja 2018-2023
2019-11-15 11:47:48 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-11-14 14:45:45 zmiana zawartości strony
nowak
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-11-14 14:44:30 zmiana zawartości strony
nowak
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / 2019 R. / III kwartał
2019-11-12 08:34:07 zmiana zawartości strony
dplaza
»»»
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / 2019 R. / III kwartał
2019-11-12 08:32:17 zmiana zawartości strony
dplaza
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-11-07 07:53:50 zmiana zawartości strony
nowak
»»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska