http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-10-21 12:49:20 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-10-21 08:15:38 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-10-20 16:05:52 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-10-20 16:05:04 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-10-20 16:04:02 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-10-20 16:03:34 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
2020-10-16 11:34:39 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-10-12 11:24:24 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 / 2020 R.
2020-10-06 12:57:10 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE / Ostrzeżenia meteorologiczne
2020-10-05 09:44:17 zmiana zawartości strony
AnetaDudek
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-10-02 14:59:46 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-10-02 14:58:35 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-10-01 12:15:50 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-10-01 12:14:25 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
2020-09-29 13:42:07 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / Koordynator do Spraw Dostępności
2020-09-29 09:48:46 nowa strona
UMIGMada
Strona / PRAWO LOKALNE / IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH / 2020 R.
2020-09-18 12:02:37 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH / 2020 R.
2020-09-18 12:00:54 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-09-16 12:32:26 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-09-16 12:30:15 zmiana zawartości strony
UMIGMada
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska