http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / 2020 R. / I kwartał
2020-05-21 14:26:09 zmiana zawartości strony
dplaza
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Inne ogłoszenia i zawiadomienia
2020-05-21 08:49:20 zmiana zawartości strony
dplaza
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Inne ogłoszenia i zawiadomienia
2020-05-21 08:30:07 zmiana zawartości strony
dplaza
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / 2020 R. / II kwartał
2020-05-20 14:50:32 nowa strona
UMIGMada
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / 2020 R. / I kwartał
2020-05-20 14:50:13 nowa strona
UMIGMada
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / Sprawozdania finansowe / Za 2019r.
2020-05-20 12:25:53 zmiana zawartości strony
dplaza
»»»
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / Sprawozdania finansowe / Za 2019r.
2020-05-20 11:46:33 zmiana zawartości strony
dplaza
Strona / SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE / 2020 R.
2020-05-20 10:01:14 nowa strona
UMIGMada
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-05-19 11:33:36 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / REFERATY I STANOWISKA PRACY / Referat Administracyjno - Organizacyjny
2020-05-19 11:18:04 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / REFERATY I STANOWISKA PRACY / Referat Administracyjno - Organizacyjny
2020-05-19 11:17:30 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 / 2020 R.
2020-05-19 11:14:32 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 / 2020 R.
2020-05-19 11:13:18 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-05-18 09:04:52 zmiana zawartości strony
mgrygiel
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-05-18 09:03:16 zmiana zawartości strony
mgrygiel
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-05-18 08:21:05 zmiana zawartości strony
mgrygiel
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-05-18 08:20:06 zmiana zawartości strony
mgrygiel
Strona / PRAWO LOKALNE / IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH / 2020 R.
2020-05-12 15:36:57 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / PRAWO LOKALNE / IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH / 2020 R.
2020-05-12 15:30:01 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / PRAWO LOKALNE / IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH / 2020 R.
2020-05-12 14:44:31 zmiana zawartości strony
Bgacon
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska