http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-12-31 12:41:04 zmiana zawartości strony
nowak
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2019-12-31 12:40:00 zmiana zawartości strony
nowak
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
2019-12-30 14:46:59 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / BURMISTRZA / NA KONIEC KADENCJI
2019-12-30 14:46:33 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / BURMISTRZA / ZA 2009 ROK
2019-12-30 14:46:16 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / BURMISTRZA / ZA 2008 ROK
2019-12-30 14:45:35 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / BURMISTRZA / ZA 2007 ROK
2019-12-30 14:45:16 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / BURMISTRZA / ZA 2006 ROK
2019-12-30 14:44:39 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / BURMISTRZA / W ZWIĄZKU Z WYBOREM
2019-12-30 14:43:48 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / RADNYCH / NA KONIEC KADENCJI
2019-12-30 14:43:20 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / RADNYCH / ZA 2009 ROK
2019-12-30 14:43:01 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / RADNYCH / ZA 2008 ROK
2019-12-30 14:42:27 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / RADNYCH / ZA 2007 ROK
2019-12-30 14:42:10 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / RADNYCH / ZA 2006 ROK
2019-12-30 14:40:51 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 / RADNYCH / W ZWIĄZKU Z WYBOREM NA RADNEGO
2019-12-30 14:40:31 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006 / Inne oświadczenia
2019-12-30 14:38:06 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006 / NA KONIEC KADENCJI 2002-2006
2019-12-30 14:37:44 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006 / ZA 2005 ROK
2019-12-30 14:37:11 usunięcie strony
UMIGMada
Strona / URZĄD / Dane podstawowe
2019-12-30 14:36:23 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / URZĄD / Dane podstawowe
2019-12-30 14:36:17 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska