http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-05-07 14:25:15 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-05-07 14:22:56 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-05-07 14:20:27 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-05-07 14:17:34 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-05-07 14:11:52 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2020-05-07 14:07:39 zmiana zawartości strony
Bgacon
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-04-30 13:51:52 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-04-30 13:49:23 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / URZĄD / Przetargi
2020-04-30 13:48:06 zmiana zawartości strony
UMIGMada
Strona / ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek
2020-04-28 09:55:50 zmiana zawartości strony
nowak
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-04-28 09:32:33 zmiana zawartości strony
mgrygiel
»»»
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
2020-04-28 09:31:55 zmiana zawartości strony
mgrygiel
Strona / ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA / Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
2020-04-27 10:03:04 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
2020-04-24 12:59:41 zmiana zawartości strony
UMIGMada
»»»
Strona / ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE / Studium uwarunkowań i kierunków Miasta i Gminy Osiek
2020-04-24 10:53:22 nowa strona
nowak
Strona / ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
2020-04-24 10:30:29 nowa strona
UMIGMada
Strona / SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU / 2019 R.
2020-04-23 12:43:57 zmiana zawartości strony
dplaza
»»»
Strona / SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU / 2019 R.
2020-04-23 12:43:55 zmiana zawartości strony
dplaza
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 / 2020 R.
2020-04-21 08:51:33 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
Strona / PRAWO LOKALNE / Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 / 2020 R.
2020-04-21 08:47:37 zmiana zawartości strony
Bgacon
»»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska