http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Inne ogłoszenia i zawiadomienia 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  10-07-2020 | 15:58
INFORMACJA 10.08.2015
więcej »»»
Dopalacze- nowe narkotyki 27.07.2015
więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 23.06.2015
więcej »»»
"Akcja lato 2015 - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży" 08.06.2015
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej 19.05.2015
więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł 19.05.2015
więcej »»»
Ogłoszenie o naborze wniosków do lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI. 21.04.2015
więcej »»»
Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego 15.04.2015
więcej »»»
Obwieszczenie i decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN.VIII.752.98.2014 11.03.2015
więcej »»»
Komunikat z ARiMR o szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 16.02.2015
więcej »»»
Komunikat z ARR OT Kielce dotyczący wsparcia dla producentów owoców i warzyw 16.02.2015
więcej »»»
Komunikat z ARR OT Kielce dotyczący nadzwyczajnego wsparcia dla producentów owoców i warzyw 30.10.2014
więcej »»»
ODNOWY WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA LATA 2014 20.08.2014
więcej »»»
Komunikat dla przedsiębioców Ministerstwa Gospodarki 03.09.2012
więcej »»»
Informacja dot. form opieki nad dziećmi do lat 3 22.03.2012
więcej »»»
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 19.01.2012
więcej »»»
LGR Świętokrzyski Karp 11.01.2012
więcej »»»
Obwieszczenie i decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.XII.752.15.2011 31.10.2011
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody IG.XII.752.2.2011 28.06.2011
więcej »»»
Obwieszczenie i decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.XII.7720-61/09 27.06.2011
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska