http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
INNE
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014 
 

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK

PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU

KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE - Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osiek i pracowników wydajacych decyzje administracyjne (inne jednostki organizacyjne)

INNE - Ppozostałe oświadczenia składane przez osoby, których obowiązek złożenia przewidują przepisy ustawy o samorządzie gminnym

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska