http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
KONIEC KADENCJI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE
INNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
ZA 2010 R. 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
 
data publikacji:  16-06-2011 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
ostatnio modyfikowal: Przemysław Rękas

 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć

 

oświadczenie majątkowe

 

Oświadczenie opublikowe zostało na stronie BIP UMIG w Osieku w dniu 24.05.2011 r.  

 


Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:

 

Jońca Stanisław oświadczenie majątkowe (pdf) 

Borkowski Dariusz oświadczenie majątkowe (pdf) korekta oświadczenia majątkowego (pdf)

Łysiak Rafał oświadczenie majątkowe (pdf)

Figacz Zbigniew oświadczenie majątkowe (pdf) korekta oświadczenia majątkowego (pdf)

Matusak Arkadiusz oświadczenie majątkowe (pdf)

Grabowski Tomasz oświadczenie majątkowe (pdf)

Mierzyński Zdzisław oświadczenie majątkowe (pdf)

Kabata Robert oświadczenie majątkowe (pdf)

Buda Ewa oświadczenie majątkowe (pdf) korekta oświadczenia majątkowego (pdf)

Durma Jolanta oświadczenie majątkowe (pdf)

Wydro Mariola oświadczenie majątkowe (pdf)

Pargieła Roman oświadczenie majątkowe (pdf) korekta oświadczenia majątkowego (pdf)

Bednarski Piotr oświadczenie majątkowe (pdf) korekta oświadczenia majątkowego (pdf)

Jarkowski Tadeusz oświadczenie majątkowe (pdf)


Oświadczenie opublikowe zostało na stronie BIP UMIG w Osieku w dniu 14.06.2011 r. 

Korekty do oswiadczeń mająkowych opublikowano w dniu 15.02.2012 r.


 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska