http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Ostrzeżenia meteorologiczne
Miejsko-Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROŻENIA
Poradniki
Sygnały alarmowe
Plan Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Osiek
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 
data publikacji:  22-07-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  22-07-2011 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  22-07-2011
Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego 22.07.2011

Zarządzenie Nr 58/11

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 22 lipca 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną w wyniku wzrostu stanu wód na rzekach położonych w obrębie administracyjnym gminy Osiek zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Osiek od godziny 14.00 dnia 22 lipca 2011r. obejmujący:

1)       w Mieście Osiek:

a)     ul. Polna,

b)     ul. Grobla,

c)     ul. Tarnobrzeska,

d)     ul. Wiślana.

2)       sołectwa położone wzdłuż rzeki Wisły:

a)     Długołęka,

b)     Kąty,

c)     Lipnik,

d)     Sworoń.

e)     Trzcianka,

f)       Trzcianka Kolonia,

g)     Matiaszów,

h)     Szwagrów,

i)        Tursko Wielkie,

j)       Niekurza.

§ 2

Na obszarze Miasta Osiek oraz w sołectwach, dla których wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego, należy w szczególności:

1) śledzić poziom wód na rzece;

2) monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych i obwałowań przeciwpowodziowych;

3) informować GZZK o wszelkich zmianach stanu wody oraz o przewidywanym jej poziomie i mogącym w związku z tym powstać zagrożeniu;

4) informować mieszkańców sołectwa o istniejącej sytuacji hydrologicznej.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno – Organizacyjnego, Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w Osieku oraz sołtysom sołectw wymienionych w § 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska