http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Ostrzeżenia meteorologiczne
Miejsko-Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROŻENIA
Poradniki
Sygnały alarmowe
Plan Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Osiek
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 
data publikacji:  26-07-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2011 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  26-07-2011
Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego 26.07.2011

Zarządzenie Nr 66/11

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 26 lipca 2011 roku

 

 

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

 

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

             W związku z poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 15.00 dnia 26 lipca 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Osiek, obejmujące ulice w Mieście Osiek oraz sołectwa położone wzdłuż rzeki Wisły, wymienione w Zarządzeniu Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 22 lipca 2011 r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

 

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno – Organizacyjnego, Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w Osieku oraz sołtysom sołectw wymienionych w § 1.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska