http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Ostrzeżenia meteorologiczne
Miejsko-Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROŻENIA
Poradniki
Sygnały alarmowe
Plan Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Osiek
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 
data publikacji:  17-06-2013 | 13:34
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2013 | 13:34
autor dokumentu: Bąk Łukasz
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 30/13 17.06.2013

 

Zarządzenie Nr 30/13
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
z dnia 17 czerwca 2013 roku
 
 
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.
 
 
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
             W związku z poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta i Gminy Osiek od godz. 12.00 dnia 17 czerwca 2013 roku.
 
 § 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno – Organizacyjnego.
§3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska