Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Treść


 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
i budownictwa
UMIG w Osieku, II piętro, tel. (15) 867-12-03 wew. 127


Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek:
7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Pracownik: Mateusz Nowak

 

 

 

 

Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 


 

 

  • opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzania dokumentów planistycznych obejmujących obszar całego Miasta, zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi,
  • przyjmowania wniosków od instytucji, przedsiębiorstw
    i osób fizycznych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu,
  • uzgadniania ustaleń planu na styku z sąsiednimi gminami,
  • prowadzenia okresowych analiz aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
  • nadzoru i koordynacji nad specjalistycznymi opracowaniami związanymi z gospodarką przestrzenną.

 


  •