Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.

Treść

 

 

Referat Administracyjno - Organizacyjny

UMIG w Osieku, II piętro, pok. 203,
tel. (15) 867-12-03 wew. 123

Pracownik:

 

STANOWISKO ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecznych

Sprawy z zakresu:

  • obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • nadzóru nad stowarzyszeniami,
  • zbiórki publiczne - zezwolenia, nadzór,
  • zgromadzenia – decyzje o pozwoleniu, nadzór,
  • organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz wolontariatu,
  • sprawy związane z zaopatrzeniem dla UMIG w Osieku,
  • obsługa KSERO;
  • sprawy kombatantów i osób rfepresjonowanych;
  • sprawy ochrony przeciwpożarowej.