ZA 2006 ROK

Treść

Oświadczenie majątkowe Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
 Małgorzata Skwarzec
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 Małgorzata Kunowska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osieku
 Irena Marta Kicińska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku
 Stanisława Rusek
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Przedszkola w Osieku
Lucyna Wiraszka
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali
Stanisława Jońca
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Szwagrowie
Anna Kłoda
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
Stanisława Suliborska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli
Jolanta Lewczuk
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce
 Lucyna Leśniak
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej
 Lidia Chwała
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
 Zbigniew Jeczeń
 
Oświadczenie majątkowe  p.o. Dyrektora M-GOK w Osieku
Barbara Leśniak
 
Oświadczenie majątkowe  Dyrektora M-GOK w Osieku
 Magdalena Marynowiska
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku
 Edyta Miśkiewicz
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Osieku
 Grzegorz Nowak
 
 

Pliki zawierające oświadczenia majątkowe zapisane
 są w formacie z rozszerzeniem PDF