INNE OŚWIADCZENIA

Treść


OŚWIADCZENIE

I. O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEZ MAŁŻONKA

i ZAWARTYCH UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH

II. O PODJĘCIU ZATRUDNIENIA 


I

Oświadczenie złożone przez Radnego Rady Miejskiej w Osieku

Pana Pargieła Roman

oświadczenie


II

 

Oświadczenie złożone przez Radnego Rady Miejskiej w Osieku

Pana Mariusza Skotarek

oświadczenie


II

 

 Oświadczenie złożone przez Radnego Rady Miejskiej w Osieku

Pana Mariusza Skotarek

oświadczenie (pdf)


Oświadczenie złożone przez pracownika OPS w Osieku

Pani Magdalena Wilk

oświadczenie


Oświadczenie złożone przez Dyrektora ZS im. Jana Pawła II w Osieku

Pani Irena Kicińska

oświadczenie