http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Inwestycje 
URZĄD
 
data publikacji:  21-11-2011 | 09:06
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/155/2004

Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

Wydatki na inwestycje roczne / po zmianach /

L.p.

Zadania inwestycyjne

Jednostka organizacyjna

Dział

Rozdz.

Łączne nakłady inwestycyjne

Dochody własne

Dotacje

Kredyty i pożyczki

Środki

z innych źródeł

1.

Wodociąg Grabowiec

UMiG

010

01010

33.000

33.000

-

-

-

2.

Zakupy inwestycyjne

UMiG

750

75023

43.290

43.290

-

-

-

3.

Remont strażnicy w Tursku

UMiG

754

75412

20.000

20.000

-

-

-

4.

Dokończenie strażnicy

w Szwagrowie

UMiG

754

75412

49.600

49.600

-

-

-

5.

Dokończenie szkoły

w Pliskowoli

UMiG

801

80101

413.000

413.000

-

-

-

6.

Dokończenie 0środka

Zdrowia w 0sieku

UMiG

851

85121

391.000

391.000

-

-

-

7

Dokończenie kanalizacji

UMiG

900

90095

900.000

-

-

900.000

-

8.

Budowa świetlicy w

Mucharzewie

UMIG

921

92195

10.000

10.000

     

9.

Strażnica w Suchowoli

UMiG

754

75412

10.400

10.400

-

-

-

10.

Zakupy inwestycyjne-

samochód dla 0SP 0siek

UMiG

754

75412

40.000

40.000

-

-

-

11.

Zakupy inwest- samochód

dla 0SP Długołęka

UMiG

754

75412

54.000

54.000

-

-

-

12.

Zakupy inwestycyjne –0środek Zdrowia

UMiG

851

85121

9.200

9.200

-

-

-

 

Razem

 

 

 

1.973.490

1.073.490

-

900.000

-

 

 


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/155/2004 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 30 grudnia 2004 roku 

Wydatki budżetowe

Pokaż

Więcej informacji znajdziesz w dziale PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY/Uchwała Rady Miejskiej w Osieku
Nr XXVII/155/2004

 


 

Więcej informacji znajdziesz w dziale PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY/Uchwała Rady Miejskiej w Osieku
XXXVII/195/2005

 


Więcej informacji znajdziesz w dziale PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY/Uchwała Rady Miejskiej w Osieku

XLV/239/2006

 


Więcej informacji znajdziesz w dziale PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY/Uchwała Rady Miejskiej w Osieku
 
 IV/15/2007
UCHWAŁA BUDŻETOWA

Więcej informacji znajdziesz w dziale PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY/Uchwała Rady Miejskiej w Osieku
 
Uchwała Nr IX/60/2007
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 

 

REWITALIZACJA MIASTA OSIEK - ETAP I (PDF)

 


 REWITALIZACJA MIASTA OSIEK - ETAP II (PDF)


 

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (PDF)

 


 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (PDF)


 

Info_UMIG_KS.jpg (74.38 Kb)


Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na lata 2014


 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska