http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  20-08-2012 | 14:51
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2012 | 14:51
autor dokumentu: Bąk Łukasz
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 48/12 20.08.2012

  

Zarządzenie nr 48/12
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
z dnia 25 lipca 2012 r.
 
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pana Krzysztofa Sławińskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. W skład Komisji wchodzą:
1)     Marta Krakowiak – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku – przewodniczący;
2)     Alina Kubik – Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach;
3)     Stanisława Jońca – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali;
4)     Dorota Zapała- ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5)     Grażyna Różak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w  Osieku.
§2
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pana Łukasza Żurawskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. W skład Komisji wchodzą:
 1) Marta Krakowiak – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku – przewodniczący;
2) Alina Kubik – Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach;
3) Stanisława Suliborska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli;
4) Wanda Bielec - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) Grażyna Różak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w  Osieku.                         
§3
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Edyty Zawada ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. W skład Komisji wchodzą:
 1) Marta Krakowiak – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku – przewodniczący;
2) Alina Kubik – Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach;
3) Stanisława Suliborska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli;
4) Wanda Bielec - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5)     Dorota Zapała - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do  spraw oświaty i wychowania.
3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w  Osieku.
§4
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pana Michała Sucharzewskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. W skład Komisji wchodzą:
 1) Marta Krakowiak – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku – przewodniczący;
2) Alina Kubik – Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach;
3) Irena Marta Kicińska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku;
4) Dorota Zapała - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5)     Grażyna Różak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Miasta  i Gminy w  Osieku.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska