http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  20-08-2012 | 14:55
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2012 | 14:55
autor dokumentu: Bąk Łukasz
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 50/12 20.08.2012

 

Zarządzenie Nr 50/12

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 30 lipca 2012 r.


 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku.


 


 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust.2, art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm) zarządzam, co następuje:


 

§1

Załącznik Nr 2 do Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 64/05 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2005 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


 

§2


 

Zmiany w Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku zostały uzgodnione z przedstawicielem pracowników Panią Wiesławą Pogorzelską.


 

§3


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2012r.
 


 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/12

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 30 lipca 2012 r.


 


 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu


 


 

TABELA DOPŁAT


 


 

Lp.

Wysokość dochodu netto na 1 osobę

w złotych

Wartość dopłat z funduszu


 


 

Wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowany w formie kolonii, obozów i zimowisk (§ 3 ust.1 pkt 1 Regulaminu)


 

Wczasy profilaktyczno - lecznicze

(§ 3 ust.1 pkt 2 Regulaminu)


 

Wypoczynek w formie zorganizowanej turystyki grupowej

( § 3 ust.1 pkt 4 Regulaminu)


 

Działalność kulturalno oświatowa i sportowo rekreacyjna w postaci dopłat do biletów na imprezy artystyczne, kulturalne

(§ 3 ust.1 pkt 5 Regulaminu)

Wypoczynek organizowany we własnym zakresie

(§ 3 ust.1 pkt 3 Regulaminu)

1.

Do 700 zł

75%

75%

70%

80%

1 500,00 zł

2.

Powyżej 700 – 1000 zł

65%

65%

65%

50%

1 450,00 zł

3.

Powyżej 1000 – 1500 zł

55%

50%

60%

-

1 400,00 zł

4.

Powyżej 1500 zł

40%

30%

50%

-

1 350,00 zł


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska