http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  22-02-2013 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  22-02-2013 | 14:29
autor dokumentu: Nowak Grzegorz
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 3/13 22.02.2013

 

Zarządzenie Nr 3/13
Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku
z dnia: 01.02.2013
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. Zm.) oraz na podstawie Uchwały NR XIII/99/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Osiek, zarządza się, co następuje:
 
§1
 Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości:
1.      dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Sworoniu, Osiek ul. Mickiewicza 8, Osiek ul. Mickiewicza 1, Strużki 7, - 2,63zł netto za 1m2;
2.      dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bukowej i budynku Publicznego Przedszkola w Osieku przy ul. Wolności - 3,50 zł netto za 1m2
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie numer 12/12 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 10.02.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska