http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Rejestry, Ewidencje, Archiwa 
INNE
 
data publikacji:  20-04-2005 | 22:40
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12

 

REJESTRY:

 

 1. rejestr umorzeń decyzji podatkowych,
 2. rejestr decyzji zmian wymiaru podatku,
 3. rejestr prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 6. rejestr wniosków zgłaszanych na sesji przez Radnych i interpelacji Radnych,
 7. rejestr wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
 8. rejestr składu osobowego Zarządu Osiedla i Rad Sołeckich,
 9. rejestr przepisów prawa miejscowego, udostępnianych publicznie,
 10. rejestr poborowych,
 11. rejestr świadczeń osobistych, rzeczowych i osobisto – rzeczowych,
 12. rejestr instytucji kultury,
 13. rejestr umów,
 14. rejestr umów inwestycyjnych,
 15. rejestr wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy z zakresu przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez pełnomocnika administratora danych,
 16. rejestr – dziennik korespondencji,
 17. rejestr wniosków niejawnych,
 18. rejestr przeprowadzonych przetargów,
 19. rejestr wstępnego podziału nieruchomości,
 20. rejestr podziału nieruchomości,
 21. rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 22. rejestr decyzji na wycięcie drzew,
 23. rejestr wydawanych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
 24. rejestr wydawanych zaświadczeń – egzamin na stopień nauczyciela mianowanego,
 25. rejestr przyjętych zapewnień (z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego),
 26. rejestr wydanych dowodów osobistych,
 27. rejestr utraconych dowodów osobistych,
 28. rejestr zatrudnionych pracowników,
 29. rejestr świadectw pracy,
 30. rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 31. rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

 

EWIDENCJE:

 

 1. ewidencja upomnień osób fizycznych,
 2. ewidencja upomnień osób prawnych,
 3. ewidencja list poborowych,
 4. ewidencja ludności,
 5. ewidencja pieczęci i stempli urzędowych,
 6. ewidencja wydanych zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej,
 7. ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
 8. ewidencja uczniów spełniających obowiązek szkolny,
 9. ewidencja dróg gminnych.

 

 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku prowadzi archiwum dokumentacji własnej - pracownik prowadzący archiwum: Barbara Kopciowska, inspektor w UMIG w Osieku.

Archiwum prowadzone jest również przez Urząd Stanu Cywilnego
w Osieku z zakresu przedmiotowego spraw USC - osoba prowadząca archiwum: Wiesława Pogorzelska - Kierownik USC w Osieku.

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska