http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Osiek
Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
data publikacji:  07-03-2011 | 13:19
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2020 | 14:14
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Suchowoli

Adres: Suchowola 31, 28-221 Osiek

Dyrektor Szkoły: Małgorzata Borkowska

 

Organy Szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Obwód szkolny: Suchowola

Liczba uczniów: 120, 8 oddziałów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli jest szkołą typowo środowiskową. Uczęszczają do niej uczniowie tylko z jednej wioski – Suchowoli. Połowa nauczycieli to dojeżdżający. Organy Szkoły ściśle współpracują ze sobą w zapewnieniu uczniom coraz to lepszych warunków pracy i nauki (wzbogacanie bazy szkoły, poszukiwanie sponsorów, organizowanie imprez integrujących). Uczniowie biorą udział rokrocznie
w przedmiotowych olimpiadach i różnego rodzaju konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do nowoczesnych źródeł informacji i kulturalnego spędzania wolnego czasu (biblioteka z czytelnią
, pracownia komputerowa).

Nasz adres: sp-suchowola@interszkola.pl


 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli

Statut 

 


 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska