http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Osiek
Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
data publikacji:  11-01-2010 | 08:44
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
 

Miejska – Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku

ul. Wolności 24 a, 28-221 Osiek

tel. (015) 867-13-00

Dyrektor: Edyta Miśkiewicz

Biblioteka czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00, w soboty 7.30-11.00.

Wypożyczalnia
Księgozbiór składa się z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży od lat 15 i dorosłych. Posiada również lektury z zakresu szkoły podstawowej i średniej.

Czytelnia

W czytelni  na miejscu można skorzystać z encyklopedii, słowników albumów, księgozbioru naukowego i popularnonaukowego z różnych dziecin (jeśli materiały udostępniane tylko na miejscu są wam niezbędne, to można je otrzymać w formie kopii kserograficznej). W czytelni można również skorzystać z czasopism.

Działalność informacyjna bibliotek

Działalność informacyjna bibliotek polega na udzielaniu informacji w zakresie:

-         podania zasad korzystania z biblioteki

-         - regulamin biblioteki

-         - zapoznania z katalogami

-         - informacji o księgozbiorze

-         - informowanie o książkach spoza zasobu biblioteki

-         - wyszukiwania informacji i odpowiedzi na zapytania czytelników

Działalność kulturalno – oświatowa i dydaktyczno – wychowawcza.

 Biblioteka podejmuje także wiele działań związanych z upowszechnianiem książek
i czytelnictwa. Organizuje wystawy poświęcone ważnym wydarzeniom kulturalnym
i rocznicowym. Do organizacji wystaw prezentowanych wykorzystywany jest posiadany księgozbiór. Inną formą upowszechniania czytelnictwa są spotkania na którym można wysłuchać ciekawego odczytu, spotkać się z ludźmi kultury i nauki, wziąć udział w wieczorze poezji. Ważnym działaniem biblioteki jest przygotowanie czytelników do korzystania
z zasobów bibliotecznych poprzez lekcje biblioteczne, a także indywidualną pracę
z czytelnikiem.

Filia Biblioteczna – Tursko Wielkie
Czynna: od poniedziałku do czwartek w godz. 12.00-17.00.

Najważniejszą funkcją biblioteki publicznej jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców swojej gminy. Zbiory są udostępniane bezpłatnie.                     

Księgozbiór BP w Osieku liczy 12401 wol.                                                                 

 Filii w Tursku Wielkim liczy 6527 wol.


STATUT (PDF)


 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska