http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Osiek
Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
data publikacji:  08-10-2008 | 13:43
data ostatniej modyfikacji:  07-08-2020 | 09:41
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
ul. Osiedlowa 2A
28-221 Osiek
woj. świętokrzyskie

tel.
(0-15) 867 12 94

fax
(0-15) 867 12 32

e-mail
mgokosiek@mgokosiek.pl

NIP
 866 10 18 030

numer konta
NBS o/ OSIEK 56 85 17 0007 0070 0000 0723 0001

 

Dyrektor
mgr Justyna Mikus

Główny księgowy
inż. Justyna Januszewska
tel. (0-15) 867 12 03 wew. 206

 

                      strona internetowa


Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku.doc (43.50 Kb)

Program dzialania Instytucji.pdf

 


 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska