http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Osiek
Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
data publikacji:  08-09-2011 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
ostatnio modyfikowal: Anna Gacoń


 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

ul. Wolności 18  

28-221 Osiek

tel (015) 867-11-04(015) 867-11-04

 

Kierownik Ośrodka:

Madgalena Wilk


e-mail: opsosiek@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.ops-osiek.pl

 

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - l530
wtorek: 800 - 1600

Świetlica Socjoterapeutyczna jest czynna od poniedziałku do piątku od 1400 do 1800, w okresie wakacyjnym i w ferie od 1000 do 1400

 

 

  

Realizacja projektu "Świetlica - nasz drugi dom" w 2011 roku

 


 

 

 

 

 Ogłoszenie Kierownika OPS w Osieku o otwartym konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2011
 

 Załącznik nr 1 do ogłoszenia Kierownika OPS - 2011


 

 

Ogłoszenie Kierownika OPS w Osieku o otwartym konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2010

 


 

 

 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

 


 

Pomoc społeczna 


Świadczenia rodzinne

   


 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Osiek

na lata 2009-2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska