http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  11-01-2012 | 13:25
data ostatniej modyfikacji:  01-07-2019 | 13:19
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 08.08.2012
więcej »»»
Konsultacja projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek 08.08.2012
więcej »»»
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 21.05.2012
więcej »»»
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie przekształcenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w trzyletnie liceum ogólnokształcące 12.03.2012
więcej »»»
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej 11.01.2012
więcej »»»
Projekt Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ... 03.11.2011
więcej »»»
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku 03.10.2011
więcej »»»
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej 19.07.2011
więcej »»»
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 12.04.2011
więcej »»»
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy MiG Osiek z organizacjami pozarządowymi 14.01.2005
więcej »»»
Projekt Budżet 2005 rok 21.12.2004
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska