http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Gospodarka nieruchomościami
Informacja o stanie spraw
Podatki
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Sprawy wojskowe
Świadectwa pracy
Zaświadczenia
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Ewidencja ludności
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Pomoc Społeczna
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Drogi
Rolnictwo i Melioracja
Ochrona środowiska
Sprawy budowlane
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Działalność gospodarcza
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Świadectwa pracy 
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
 
data publikacji:  28-04-2011 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  03-03-2015 | 13:02
 

Wydawanie świadectw pracy i innych związanych ze stosunkiem pracy

Miejsce załatwienia sprawy

·         Referat Administracyjno - Organizacyjny, nr pok. 204, tel. w. 124.

Tryb

·     podanie, z urzędu (świadctwa pracy) 

Opłata skarbowa

·         bez opłaty

 

Termin załatwienia sprawy

·         bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

·         Sąd Rejonowy w Staszowie

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zmianami)

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska