http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Działalność gospodarcza
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Rolnictwo i Melioracja
Drogi
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Pomoc Społeczna
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Ewidencja ludności
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Sprawy wojskowe
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Podatki
Informacja o stanie spraw
Gospodarka nieruchomościami
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie 
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
 
data publikacji:  28-10-2004 | 11:42
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
 

Prowadzenie ewidencji innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie

Miejsce załatwienia sprawy

·         Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 107, tel. Wew. 107

Wymagane dokumenty

·         wypełniony formularz wniosku

Opłaty

·         opłata skarbowa w znaczkach skarbowych wynosi:
- od wniosku - 5 zł,

- od każdego załącznika - 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

·         wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku

Podstawa prawna

·         ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 578 )

Uwagi

Dostępne druki związane ze sprawą

• wniosek o zgłoszenie innych obiektów hotelarskich, do ewidencji świadczących usługi hotelarskie, w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez tut. Wydział.

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska