http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  20-03-2014 | 14:19
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2014 | 14:19
autor dokumentu: Ostrowska Ewa
Ogłoszenie dot. zadania pn:"Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032” 20.03.2014

 

Osiek dn. 20.03.2014r.

 

KO.621.3.2014.K2

Protokół rozeznania cenowego

o wartości zamówienia do 14 000 euro netto

 

1.W celu udzielenia zamówienia na zadanie: Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032” polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2014 roku

przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2.W dniu 10.03.2014 roku poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Osieku www.bip.osiek.iap.pl zaproszono Oferentów do złożenia oferty cenowej na ww. zadanie.

3.W terminie do dnia 18.03.2014r do godz. 14.00 złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

za 1 m²

-demontaż pokryć dachowych,

pakowanie, załadunek,

transport i unieszkodliwienie odpadów

Cena netto

za 1 m²

-demontaż pokryć dachowych,

pakowanie, załadunek,

transport i unieszkodliwienie odpadów

 

Wartość podatku Vat

Cena brutto

za 1 m²

pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów

Cena netto

za 1 m²

pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów

Wartość podatku Vat

Kryterium

wyboru

cena 100%

Całkowitawartość zadania brutto

 

1.

Firma Remontowo-Budowlana mgr inż.Radosław Rokosz

,,R A G A R”

31-610 Kraków os. 1000 Lecia 35/16

 

 

7,78

 

 

7,20

 

 

0,58

 

 

6,40

 

 

5,93

 

 

0,47

 

 

58,67 pkt

 

 

55.648,61

 

2.

PHUP ,,EURO-GAZ” Sp.j. Zagórsko, ul. Leśna 48 26-052 Nowiny

 

 

8,21

 

 

7,60

 

 

0,61

 

 

4,43

 

 

4,10

 

 

0,33

 

 

83,76pkt

 

 

38.979,46

3.

ŚRODOWISKO i

INNOWACJE

Sp. z o.o.

28 – 142 Tuczępy,

Dobrów 8

 

 

7,95

 

 

7,36

 

 

0,59

 

 

4,84

 

 

4,48

 

 

0,36

 

 

76,96pkt

 

 

42.424,42

4.

Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 261

 

 

7,78

 

 

7,20

 

 

0,58

 

 

3,69

 

 

3,42

 

 

0,27

 

 

100 pkt

 

 

32.650,21

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

    Jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium wyboru, wybrano ofertę Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe E K O 28-100 Busko – Zdrój, Mikułowice 261.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska