http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  22-07-2015 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  22-07-2015 | 12:31
autor dokumentu: Grażyna Glica
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek 22.07.2015

KB.6721.O.1.2015.GG

Osiek, dnia 20.07.2015r.

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Osiek uchwalonego Uchwałą Nr XL/268/10 Rady Miejskiej  w Osieku z dnia 16 września.

Na podstawie art.17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.199 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Osieku uchwały Nr XI/53/15  z dnia 22 czerwca 2015r.  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek uchwalonego Uchwałą Nr XL/268/10 Rady Miejskiej  w Osieku z dnia 16 września.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Osiek.

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy Osiek, 28-221 Osiek ul. Rynek 1 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego  obwieszczenia nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska