http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  22-07-2015 | 12:37
data ostatniej modyfikacji:  22-07-2015 | 12:38
autor dokumentu: Grażyna Glica
Obwieszczenie BMiG Osiek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki ,,Osiek” 22.07.2015

KB.6721.S.1.2015.GG

Osiek, dnia 20.07.2015r.

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu górniczego Kopalni Siarki ,, Osiek”

Na podstawie art.17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.199 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Osieku uchwały Nr XI/54/15  z dnia 22 czerwca 2015r.                  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki ,, Osiek”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki ,, Osiek”.

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy Osiek, 28-221 Osiek ul. Rynek 1 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego  obwieszczenia, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska