http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  01-09-2015 | 08:21
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2015 | 08:26
autor dokumentu: Grygiel Mariola
Informacja dotycząca szacowania szkód spowodowanych suszą 01.09.2015

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH   SUSZĄ  W GMINIE OSIEK

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje o możliwości składania wniosków w celu oszacowania strat wywołanych suszą w uprawach rolnych na terenie gminy Osiek.

 

Uprawy podlegające szacowaniu w gminie Osiek wskazane w monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl/:

 

• Ziemniaki
• Chmiel
• Tytoń
• Warzywa gruntowe
• Krzewy owocowe
• Rośliny strączkowe
• Kukurydza na kiszonkę

Straty będą szacowane również w łąkach i pastwiskach.

 

Komisja będzie szacować straty tylko w tych uprawach, które znajdują się jeszcze na polu.

 

 

Szacowanie strat możliwe jest       tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

 

 

Wnioski o szacowanie szkód  przyjmowane będą w Urzędzie Miasta  i Gminy w Osieku  w nieprzekraczalnym terminie do dnia          10 września 2015r.

 


WZÓR_WNIOSKU_O_OSZACOWANIE_SZKOD.pdf


 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska