http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  27-04-2017 | 13:17
data ostatniej modyfikacji:  27-04-2017 | 13:18
autor dokumentu: Mariola Grygiel
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI W GMINIE OSIEK 27.04.2017

Osiek, dnia 27.04.2017r.


 

I N F O R M A C J A

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje rolników o możliwości przeprowadzenia szacunków strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozki wiosenne, które miało miejsce w okresie od dnia 17.04.2017r. do dnia 21.04.2017r. na terenie gminy Osiek.

 Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz  kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

 Wypełniony formularz wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie wraz z załącznikami rolnik winien złożyć niezwłocznie do Urzędu Miasta i Gminy   w Osieku ul.Rynek 1, 28-221 Osiekroku pokój 103 sekretariat, jednak nie później niż do dnia 10 maja 2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Rafał Łysiak


WNIOSEK__O_OSZACOWANIE_STRAT_2017.pdf


 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska