http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  18-05-2020 | 08:20
data ostatniej modyfikacji:  18-05-2020 | 09:04
autor dokumentu: Mariola Grygiel
Informacja 18.05.2020

 

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennychktóre wystąpiły na terenie gminy Osiek w okresie od 12.05.2020r. do 13.05.2020r., że do  dnia  28  maja  2020r.  mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie.

Uwaga!

 

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (www.gmina-osiek.pl), na stronie biuletynu informacji publicznej (bip.osiek.iap.pl)  oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek ul.Rynek 1, 28-221 Osiek.

Wypełniony wniosek można wysłać na adres e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl  lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się  w Urzędzie.

 

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 -kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020;

- w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR) lub wydruk elektroniczny z Aplikacji Portal IRZplus ARIMR .

 (We wniosku należy wypisać uszkodzone uprawy i ich powierzchnię oraz numery działek zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok , powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

 

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane.


Wniosek__o_oszacowanie_strat_.docZałacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_szkod_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska