http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  01-10-2012 | 12:45
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2012 | 12:45
autor dokumentu: Ostrowska Ewa
Obwieszczenie o wdaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 01.10.2012

 

Osiek dn. 01.10.2012r.
 
KO.6220.1.2012.K2 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
            Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami )
 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 
podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję znak: KO.6220.1.2012.K2 z dnia 01.10.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,, Rozbudowie istniejącego placu składowego ( węgla, materiałów budowlanych, złomu) oraz rozbudowie budynku gospodarczego o wiatę z przeznaczeniem na skład nawozów sztucznych” na działce nr ewid. 149/4 położonej w Tursku Wielkim, gmina Osiek.
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, pokój nr 208 w godzinach od 7.30- 15.30 ( poniedziałek, środa, czwartek i piątek ) od.8.00 do 16.00 we wtorki.
  

Inwestorem przedsięwzięcia jest  Firma Handlowo Usługowa Bożena Bąk Tursko Wielkie Kolonia 9, 28-221 Osiek.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska