http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  31-10-2012 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  31-10-2012 | 13:23
autor dokumentu: Ostrowska Ewa
Obwieszczenie o odstąpeniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu usuwania materiałów zawierających.. 31.10.2012

 

Osiek dn. 31.10.2012r.


 

KO.621.1.2012.K2


 


 

 


 

OBWIESZCZENIE


 


 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 ze zmianami )


 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek


 

podaje do publicznej wiadomości, że po uzgodnieniu projektu ,,Programu usuwania materiałów zawierających azbest dla gminy Osiek na lata 2012-2032” z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach

odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu usuwania materiałów zawierających azbest dla gminy Osiek na lata 2012-2032”.


 


 


 

 


 


 

Data wywieszenia obwieszczenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują: 

 1.Społeczeństwo poprzez obwieszczenie

- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osieku,

- na tablicach ogłoszeń w miejscowości Osiek

- w sołectwach  na terenie gminy

2.w BIP Urzędu Miasta i Gminy Osiek

3.a/a

 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska