http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  13-02-2013 | 09:34
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 09:34
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 13.02.2013

 

Osiek, dnia 12.02.2013r.
BR.6733.2.2013.B2
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciupostępowania
                Zgodnie z art.61 & 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1126 z późniejszymi zmianami/ oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r Dz.U.Nr 80 poz. 717.
zawiadamiam
 
że w dniu   11.02.2013r. zostało wszczęte na żądanie  Gminy Osiek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na budynek mieszkalny na działce nr ew. 563 położonej w miejscowości Bukowa gm. Osiek.
       W związku z powyższymmoże Pan/i/ w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek pok. 207.
         Po tymterminiesprawazostanierozpatrzona w oparciu o posiadanedowody i materiały.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska