http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  06-05-2013 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  06-05-2013 | 11:05
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwiesczenie o wszczęciu postepowania lokalizacji inwetycji celu publicznego 06.05.2013

  Osiek, dnia 06.05.2013r.

BR.6733.4.2013.B2
  Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
                Zgodnie z art.61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art.53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu   23.04.2013r. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja S.A.- Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów działajacy przez pełnomocnika ENNVELL Adam Grzegorczyk zam. Bilcza ul. Mała 1, 26-026 Morawica,  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
przebudowa odcinka linii elektroenergetycznej nn-0,4kV na linię dwunapięciową;
budowa słupowej stacji transformatorowej;
przebudowa i budowa odcinka linii elektroenergetycznej nn-0,4kV;
przebudowa oraz budowa przyłącza energetycznego NN;
oraz posadowienie złącza kablowo-pomiarowego;
na działkach położonych w miejscowości Niekrasów oznaczone nr ew.
504/1,505/1,506,507/1,124,531,125,126,127,817,818,819/1,128,129/2,129/1,820,118,130,
131,132,90/5,123,133,134,135,136,77,76/1,75,137,138,75,74,73,72,70/1,69,68,67,66,65,
147,148,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,50,49,48,47,46,45,44.42,43,41,40,39,154,155,
156,157,158,159,160,161, 162,163,164,165,166,167,168,169,170.
W związku z powyższym może Pan/i/ w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego  zawiadomienia  zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, pok. 207.
         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały 
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy
 
Obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 06.05.2013r.
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska