http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  10-07-2013 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  10-07-2013 | 13:19
autor dokumentu: Grygiel Mariola
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek w miejscowości Ossala 10.07.2013

 

Osiek dnia 10.07.2013r
 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek położonych w miejscowości Ossala
 

Lp.
Położenie nieruchomości
Nr ew.
Powierzchnia
Cena wywoławcza
brutto
Wadium
10% ceny wywoławczej
Forma zbycia
1.
Ossala
1375/2
0,30ha
2265,00 zł
226,50 zł
sprzedaż
2.
Ossala
1375/5
0,10ha
755,00 zł
75,50 zł
sprzedaż

 
Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2013r o godzinie 10 00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, pokój 202 (sala narad)
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Osieku - Bank NBS o/Osiek Nr 34851700070070 0000 0303 0006.
Termin wniesienia wadium upływa dnia  07 sierpnia 2013r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
 
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości
1.Nieruchomości w/w stanowią własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie księgi wieczystej KW KI1A/00040133/9.
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania - działka rolna, nie posiadająca dostępu  do drogi publicznej
3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami  i Rolnictwa ul. Rynek 1, 28-221 Osiek pok. 210, tel. 015 867 12 03 wew.122
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska