http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  23-08-2013 | 13:08
data ostatniej modyfikacji:  23-08-2013 | 13:08
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego "Budowy zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki "Osiek". 23.08.2013

 

 Osiek, dnia 23.08.2013r.
BR.6733.8.2013.B2 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
                Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.  (  t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu   21.08.2013r. zostało wszczęte na żądanie Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie działającej przez pełnomocnika ,,PROINSBUD” Pan Bogdan Wiśniewski ul. Kosynierów 1/7, 28-230 Połaniec,  postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze na terenie Kopalni Siarki ,, Osiek”.
Realizacja inwestycji obejmuje budowę na istniejących podporach:
1.      rurociagu DN 500mm dł.1800 mb wody technologicznej grzewczej zasilanej poprzez istniejące rurociągi z magistrali ciepłowniczej w Elektrowni Połaniec;
2.      rurociagu DN 200mm dł. 1500 mb siarki płynnej transportujący płynną siarkę z pól wydobywczych do zbiorników na terenie zabudowy przemysłowej;
3.      rurociągu DN 150mm dł. 1500mb sprężonego powietrza doprowadzający sprężone powietrze z istniejącej na terenie zabudowy przemysłowej sprężarkami na pole wydobywcze;
4.      rurociagu wody przemysłowej DN 200mm dł. 1500mb zasilany z istniejącej na terenie zabudowy przemysłowej sieci;
5.      budowę ok. 4-ch podpór pod nowobudowany kolektor przy stacji wymienników.
na działkach położonych w miejscowości Mikołajów oznaczone nr ew. 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 271, 576, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 525, 526, 527, 528, 529, 548, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373/3, 372/3, 382, 370, 369/1, 369/2, 368, 367/1, 367/2,  366, 365/1, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353,352, 351, 350, 349, 348, 347, 346/2, 346/3, 345, 344, 342, 341/2, 341/5, 61, 62, 63, 47, 14, 15, 16  oraz na działkach położonych w miejscowości Trzcianka oznaczone nr ew. 96, 97, 138/1, 138/2,139, 140, 141,142, 143,144/1.
W związku z powyższym może Pan/i/ w terminie 7 dni od daty zamieszczenia  niniejszego  obwieszczenia zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku  ul. Rynek 1, pok. 207.
         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały 
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy
 
Obwieszczenie zostało zamieszczone dnia 23.08.2013r.
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska