http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  10-09-2013 | 08:59
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2013 | 15:07
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn:"Budowa instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki "Osiek" 10.09.2013

Osiek, dnia 10.09.2013r.

BR.6733.7.2013.B2 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r  ( t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).

zawiadamiam

że w dniu   28.08.2013r. zostało wszczęte na żądanie Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie,  postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Budowa instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki ,, Osiek” na działkach nr ew. 128,129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1,138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 w miejscowości Trzcianka  i na działkach nr ew.  551, 552, 553 w miejscowości Mikołajów

W związku z powyższym może Pan/i/ w terminie 7 dni od daty zamieszczenia  niniejszego  obwieszczenia zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, pok. 207.

         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone dnia 10.09.2013r.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska