http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  18-09-2013 | 08:45
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2013 | 08:45
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwiesczenie o wszczęciu postępownia pn: "Wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożenie cieku od Pliskowoli..." 18.09.2013

 

 Osiek, dnia 18.09.2013r.
BR.6733.6.2013.B2 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
                Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (  t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu   17.09.2013r. zostało wszczęte na żądanie Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol”S.A. w Grzybowie  postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożenie cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek na działkach nr ew. 1120, 1121, 1124, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,1136,1137,1138,1139, 1140,   1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272, 1275, 1278, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1283/2, 1283/3, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1294, 1295, 1297/1, 1298, 1300/1, 1301, 1303/1, 1304, 1306/1, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310/1, 1310/2, 1312/1, 1312/2, 1313,1315, 1316, 1318,1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1363,1383/1 1364, 1400, 1401, 1402, i 1408 i w miejscowości Mikołajów na działkach nr ew. 175, 176, 178/1, 178/2 gm. Osiek
 
W związku z powyższym może Pan/i/ w terminie 7 dni od daty zamieszczenia  obwieszczenia  zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, pok. 207.
         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały 
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy
 
Obwieszczenie zostało wywieszone dnia 18.09.2013r.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska