http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  04-03-2014 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  04-03-2014 | 12:37
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego pn: "budowa studni wierconej w miejscowości Kąty gm. Osiek" 04.03.2014

                                                                                                                                                                                                                                     Osiek, dnia 04.03.2014r. 

BR.6733.1.2014.B2  


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

                 Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r  (  t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).

 

 

zawiadamiam

że w dniu   03.03.2014r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Osiek  postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa studni wierconej o wydajności  do 5m3/dobę i głębokości do 30m ppt z przeznaczeniem dla celów rolniczych i ogrodniczych wraz z urządzeniami do czerpania wody- punkt czerpalny, na działce nr ew. 202/1 w miejscowości Kąty gm. Osiek.

 

W związku z powyższym może Pan/i/ w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego  obwieszczenia   zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, pok. 207.

         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały 

 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy

 

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone dnia 04.03.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska