http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  06-03-2014 | 12:10
data ostatniej modyfikacji:  06-03-2014 | 12:10
autor dokumentu: Ostrowska Ewa
Ogłoszenie dotyczące taryf za wodę i ścieki 06.03.2014

 

Osiek dn.06.03.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz.97, z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012r. poz. 951 ogłasza :

1.Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek :

1) cenę za 1 m³ wody pitnej dla taryfowej grupy nr 1 obejmującej miejscowość Bukowa w wysokości 5,07 zł brutto;

2) cenę za 1m³ wody pitnej dla taryfowej grupy nr 2 obejmującej miejscowości: Osiek- ul. Osiedlowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Aleksandra Fredry, ul. Władysława Jagiełły, ul. Wspólna, ul. Ogrodowa, ul. Nowa, ul. Klimontowska, ul. Grabowiec Południowy, ul. Grabowiec Północny, ul. Leśna, ul. Tarnobrzeska, ul. Grobla, Długołękę, Strużki, Szwagrów, Ossalę i Niekurzę w wysokości 5,07 zł brutto;

3) cenę za odprowadzenie 1m³ ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 7,56 zł brutto.

2. Stawki opłaty abonamentowej:

1) dla 1 grupy taryfowej w wysokości 3,24 zł brutto za miesiąc;

2) dla 2 grupy taryfowej w wysokości 3,24 zł brutto za miesiąc;

3) za odprowadzanie ścieków w wysokości 1,62 zł brutto za miesiąc.

3. Taryfy obowiązują od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska