http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  11-01-2021 | 09:58
Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczenie żywności 11.01.2021
Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczenie żywności   więcej »»»
Obwieszczenie 11.01.2021
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026"   więcej »»»
Informacja 04.01.2021
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Informacja 16.12.2020
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie   więcej »»»
Zaproszenie do składania ofert Aktualizacja PGN 10.12.2020
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek"   więcej »»»
Zaproszenie do składania ofert Bezpańskie zwierzęta 09.12.2020
Zaproszenie do składania ofert cenowych na "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt"   więcej »»»
Informacja o dniu wolnym od pracy 01.12.2020
Informacja o dniu wolnym od pracy   więcej »»»
Obwieszczenie 12.11.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek   więcej »»»
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ... 04.11.2020
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ...   więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów 03.11.2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów   więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku 20.10.2020
Ogłoszenie   więcej »»»
Komitet Rewitalizacji - nabór członków 14.09.2020
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji   więcej »»»
Podsumowanie konsultacji społecznych - Komitet Rewitalizacji 21.08.2020
W dniach od 07.07.2020 r. do 05.08.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.   więcej »»»
Podsumowanie konsultacji społecznych - wyznaczenie obszarów rewitalizacji. 19.08.2020
W dniach 07.07.2020r. - 05.08.2020r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.   więcej »»»
Informacja o dniu wolnym od pracy 31.07.2020
Informacja o dniu wolnym od pracy   więcej »»»
Informacja w sprawie treningu systemu alarmowania 31.07.2020
Informacja w sprawie treningu systemu alarmowania   więcej »»»
Informacja 21.07.2020
Informacja dla rolników dotycząca nowych procedur zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę   więcej »»»
Konsultacje społeczne projektu uchwały - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 07.07.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek   więcej »»»
Konsultacje społeczne projektu uchwały - Komitet Rewitalizacji 07.07.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji   więcej »»»
Informacja 06.07.2020
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska