http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  30-03-2020 | 09:48
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 30.03.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły   więcej »»»
Informacja PGW Wody Polskie 24.03.2020
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Lipnik   więcej »»»
Informacja PGW Wody Polskie 24.03.2020
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Kąty   więcej »»»
Informacja PGW Wody Polskie 24.03.2020
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Bukowa   więcej »»»
Informacja PGW Wody Polskie 24.03.2020
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Długołęka   więcej »»»
Informacja 19.03.2020
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Osiek, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1702/1 o pow. 0,5766 ha i 1708 o pow. 0,0742 ha   więcej »»»
Informacja 19.03.2020
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mikołajów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 46 o pow. 0,0600 ha, 87 o pow. 0,2200 ha i 13 o pow. 0,1400 ha.   więcej »»»
Informacja 19.03.2020
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 270 o pow. 1,8000 ha i 271 o pow. 0,7700 ha.   więcej »»»
Informacja 19.03.2020
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Suchowola, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1634 o pow. 0,4800 ha, 1917 o pow 0,2900 ha, 1958 o pow. 2,0200 ha, 1999 o pow. 0,6800 ha, 2000 o pow. 0,8900 ha, 2041 o pow. 0,4400 ha, 2130 o pow. 1,2000 ha i 3129 o pow. 0,5600 ha.   więcej »»»
Informacja 19.03.2020
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trzcianka, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 405 o pow. 0,1100 ha.   więcej »»»
Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 13.03.2020
Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.   więcej »»»
Informacja 09.03.2020
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie   więcej »»»
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w 2020 r. r. 04.03.2020
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2020   więcej »»»
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek w 2019r. 25.02.2020
Informacja o dofinansowaniu zadania: Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2019 roku.   więcej »»»
Obwieszczenie PGW Wody Polskie 20.02.2020
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.   więcej »»»
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2020 r. 06.02.2020
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2020 r.   więcej »»»
Obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej 16.01.2020
Obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 13.01.2020
Dnia 13 stycznia 2020 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej WA-0208 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce nr ew. 448 w miejscowości Matiaszów gm. Osiek.w miejscowości Niekrasów gm. Osiek.   więcej »»»
Zapytanie ofertowe Bezdomne zwierzęta 31.12.2019
Zaproszenie do składania ofert cenowych na "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt"   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 23.12.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek ALGO POLAND Sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej WA-0208 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce nr ew. 448 w miejscowości Matiaszów gm. Osiek., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska