http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2020 | 08:26
Obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej 16.01.2020
Obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 13.01.2020
Dnia 13 stycznia 2020 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej WA-0208 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce nr ew. 448 w miejscowości Matiaszów gm. Osiek.w miejscowości Niekrasów gm. Osiek.   więcej »»»
Zapytanie ofertowe Bezdomne zwierzęta 31.12.2019
Zaproszenie do składania ofert cenowych na "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt"   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 23.12.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek ALGO POLAND Sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej WA-0208 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce nr ew. 448 w miejscowości Matiaszów gm. Osiek., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.7.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 23.12.2019
Dnia 23 grudnia 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.7.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn„Budowa stacji słupowej transformatorowej SN/nN 15/0,4kV (szt.1), linii energetycznej kablowej SN-15kV o dł. 1060/1110mb, wymiana słupa SN, wymiana słupów nN (szt.2) wymiana przewodów linii napowietrznej n/N o dł.206mb, rozcięć w linii napo-wietrznej nN oraz wymiana 2 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 504/1, 505/1, 506, 407/2, 123, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 143, 144, 145, 146, 147, 68, 67, 66, 65 i 148 w miejscowości Niekrasów gm. Osiek.   więcej »»»
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu Studium. 13.12.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Informacja Wód Polskich 11.12.2019
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.12.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.7.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 02.12.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie ul. Garbarska 21a Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 , Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Buczyńskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji słupowej transformatorowej SN/nN 15/0,4kV (szt.1), linii energetycz-nej kablowej SN-15kV o dł. 1060/1110mb, wymiana słupa SN, wymiana słupów nN (szt.2) wymiana przewodów linii napowietrznej n/N o dł.206mb, rozcięć w linii napo-wietrznej nN oraz wymiana 2 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych na dział-kach nr ew. 504/1, 505/1, 506, 407/2, 123, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 143, 144, 145, 146, 147, 68, 67, 66, 65 i 148 w miejscowości Niekrasów gm. Osiek., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Ogłoszenie 20.11.2019
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Osieku Obr 02   więcej »»»
Ogłoszenie 20.11.2019
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.8.2019.MN 15.11.2019
W dniu 08.11.2019r. zostało wszczęte na żądanie ALGO POLAND Sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo- odbiorczej WA-0208 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” na działce nr ew. 448 w miejscowości Matiaszów gm. Osiek.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.6.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 15.11.2019
Dnia 15 listopada 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.6.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego ( lokale socjalne) będącego w przebudowie z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo mieszkalne” na działce nr ew. 563 w miejscowości Bukowa gmina Osiek   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.5.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 15.11.2019
Dnia 15 listopada 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.5.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w ramach zadania „ Poprawa bezpieczeństwa przez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewidencyjny 549/2, 548/4, 548/3, 2388/1, 2388/2, 547, 544/5, 2387, 546, 2386, 545/4, 545/5, 545/3, 544/3, 468, 467, 466, 205, 72/3 w miejscowości Pliskowola gmina Osiek   więcej »»»
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 14.11.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.4.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 07.11.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia że dnia 7 listopada 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.4.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa gmina Osiek na działkach o nr ewidencyjnym 504, 349/2, 494, 501, 503, 520/1 wraz z przyłączami do punktów gazowych na działka o nr ewidencyjnym 520/1, 546, 547/2 obręb 0001 Bukowa”   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.7.2019.MN 05.11.2019
W dniu 28.10.2019r. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie ul. Garbarska 21a Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 , Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Buczyńskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji słupowej transformatorowej SN/nN 15/0,4kV (szt.1), linii energetycz-nej kablowej SN-15kV o dł. 1060/1110mb, wymiana słupa SN, wymiana słupów nN (szt.2) wymiana przewodów linii napowietrznej n/N o dł.206mb, rozcięć w linii napo-wietrznej nN oraz wymiana 2 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych na dział-kach nr ew. 504/1, 505/1, 506, 407/2, 123, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 143, 144, 145, 146, 147, 68, 67, 66, 65 i 148 w miejscowości Niekrasów gm. Osiek   więcej »»»
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ... 31.10.2019
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ...   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.6.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 29.10.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek o, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego ( lokale socjalne) będącego w przebudowie z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo mieszkalne” na działce nr ew. 563 w miejscowości Bukowa gmina Osiek zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.5.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 29.10.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek o, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w ramach zadania „ Poprawa bezpieczeństwa przez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewidencyjny 549/2, 548/4, 548/3, 2388/1, 2388/2, 547, 544/5, 2387, 546, 2386, 545/4, 545/5, 545/3, 544/3, 468, 467, 466, 205, 72/3 w miejscowości Pliskowola gmina Osiek.., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska