http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2020 | 12:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku 20.10.2020
Ogłoszenie   więcej »»»
Komitet Rewitalizacji - nabór członków 14.09.2020
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji   więcej »»»
Podsumowanie konsultacji społecznych - Komitet Rewitalizacji 21.08.2020
W dniach od 07.07.2020 r. do 05.08.2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.   więcej »»»
Podsumowanie konsultacji społecznych - wyznaczenie obszarów rewitalizacji. 19.08.2020
W dniach 07.07.2020r. - 05.08.2020r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.   więcej »»»
Informacja o dniu wolnym od pracy 31.07.2020
Informacja o dniu wolnym od pracy   więcej »»»
Informacja w sprawie treningu systemu alarmowania 31.07.2020
Informacja w sprawie treningu systemu alarmowania   więcej »»»
Informacja 21.07.2020
Informacja dla rolników dotycząca nowych procedur zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę   więcej »»»
Konsultacje społeczne projektu uchwały - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 07.07.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek   więcej »»»
Konsultacje społeczne projektu uchwały - Komitet Rewitalizacji 07.07.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji   więcej »»»
Informacja 06.07.2020
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Osiek 01.06.2020
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Osiek   więcej »»»
Informacja 18.05.2020
Informacja dla rolników poszkodowanych przez przymrozki wiosenne   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi 12.05.2020
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi   więcej »»»
Informacja 08.05.2020
Informacja o planowanym chemicznym odchwaszczaniu torów kolejowych linii szerokotorowej LHS   więcej »»»
Informacja 28.04.2020
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 218 o pow. 0,0400 ha i 417 o pow. 0,0900 ha   więcej »»»
Informacja 08.04.2020
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach 03.04.2020
Obwieszczenie dotyczące wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.   więcej »»»
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 30.03.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły   więcej »»»
Informacja PGW Wody Polskie 24.03.2020
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Lipnik   więcej »»»
Informacja PGW Wody Polskie 24.03.2020
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Kąty   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska