http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  25-02-2020 | 12:23
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ... 31.10.2019
Informacja o Projekcie Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ...   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.6.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 29.10.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek o, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego ( lokale socjalne) będącego w przebudowie z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo mieszkalne” na działce nr ew. 563 w miejscowości Bukowa gmina Osiek zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.5.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 29.10.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek o, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w ramach zadania „ Poprawa bezpieczeństwa przez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewidencyjny 549/2, 548/4, 548/3, 2388/1, 2388/2, 547, 544/5, 2387, 546, 2386, 545/4, 545/5, 545/3, 544/3, 468, 467, 466, 205, 72/3 w miejscowości Pliskowola gmina Osiek.., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Wojska Obrony Terytorialnej - nabór 29.10.2019
Wojska Obrony Terytorialnej - nabór   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.4.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 24.10.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drapała, GAZOSYSTEM Sp. z o.o. ul. Handlowa 6, 37-450 Stalowa Wola, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa gmina Osiek na działkach o nr ewidencyjnym 504, 349/2, 494, 501, 503, 520/1 wraz z przyłączami do punktów gazowych na działka o nr ewidencyjnym 520/1, 546, 547/2 obręb 0001 Bukowa”, zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Kominikat 17.10.2019
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.3.2019.MN 11.10.2019
Dnia 11 października 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.3.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wolnostojącego budynku usługowego o funkcji społeczno-kulturalnej ( świetlica wiejska), z przyłączami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na części działek nr ew. 200, 198/2, 199/2 w miejscowości Niekurza gm. Osiek   więcej »»»
Ogłoszenie dot. usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Gminy Osiek 03.10.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza nabór wniosków w 2019 o dofinansowanie zadania pn.: Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017- 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek   więcej »»»
Zaproszenie do składania ofert 20.09.2019
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2019 roku   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.3.2019.MN 19.09.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek , postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa wolnostojącego budynku usługowego o funkcji społeczno-kulturalnej ( świetlica wiejska), z przyłączami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na części działek nr ew. 200, 198/2, 199/2 w miejscowości Niekurza gm. Osiek., zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.6.2019.MN 18.09.2019
W dniu 12.09.2019r. zostało wszczęte na żądanie Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego ( lokale socjalne) będącego w przebudowie z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo mieszkalne” na działce nr ew. 563 w miejscowości Bukowa gmina Osiek.   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.5.2019.MN 18.09.2019
W dniu 12.09.2019r. zostało wszczęte na żądanie Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w ramach zadania „ Poprawa bezpieczeństwa przez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewidencyjny 549/2, 548/4, 548/3, 2388/1, 2388/2, 547, 544/5, 2387, 546, 2386, 545/4, 545/5, 545/3, 544/3, 468, 467, 466, 205, 72/3 w miejscowości Pliskowola gmina Osiek.   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.4.2019.MN 12.09.2019
W dniu 09.09.2019r. zostało wszczęte na żądanie PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drapała, GAZOSYSTEM Sp. z o.o. ul. Handlowa 6, 37-450 Stalowa Wola, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa gmina Osiek na działkach o nr ewidencyjnym 504, 349/2, 494, 501, 503, 520/1 wraz z przyłączami do punktów gazowych na działka o nr ewidencyjnym 520/1, 546, 547/2 obręb 0001 Bukowa”   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6220.1.2018.E.O 12.09.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości że wydał decyzję znak: KB.6220.1.2018.E.O. z dnia 29.08.2019r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : " Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 485/2, 2385 w miejscowości Pliskowola, Gmina Osiek"   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.2.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 11.09.2019
Dnia 11 września 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.2.2019.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa 1szt stacji SN/nN 15/04kV; linii kablowej SN-15kV oraz wymiana 2szt słupów n/N oraz rozcięć w linii napowietrznej n/N” na działkach położonych w miejscowości Niekrasów oznaczonych nr ew. 6 oraz na działkach położonych w miejscowości Ossala oznaczonych nr ew. 965, 964, 966/1, 944, 943, 942, 941/2, 941/1, 937/1, 1241/3, 909/6.   więcej »»»
Informacja 10.09.2019
Informacja w sprawie szczepienia lisów   więcej »»»
Informacja 23.08.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych najmu w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.3.2019.MN 20.08.2019
W dniu 07.08.2019r. zostało wszczęte na żądanie Gmina Osiek, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa wolnostojącego budynku usługowego o funkcji społeczno-kulturalnej ( świetlica wiejska), z przyłączami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na części działek nr ew. 200, 198/2, 199/2 w miejscowości Niekurza gm. Osiek.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.2.2019.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 19.08.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie ul. Garbarska 21a Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 , Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Buczyńskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa 1szt stacji SN/nN 15/04kV; linii kablowej SN-15kV oraz wymiana 2szt słupów n/N oraz rozcięć w linii napowietrznej n/N” na działkach położonych w miejscowości Niekrasów oznaczonych nr ew. 6 oraz na działkach położonych w miejscowości Ossala oznaczonych nr ew. 965, 964, 966/1, 944, 943, 942, 941/2, 941/1, 937/1, 1241/3, 909/6, zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2019
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska