http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  20-09-2019 | 12:16
Ogłoszenie 30.05.2019
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki numer ewidencyjny 3107/3 położonej w Osieku Obr 01   więcej »»»
INFORMACJA 28.05.2019
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH WYSTĄPIENIEM NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO DESZCZ NAWALNY I POWÓDŹ NA TERENIE GMINY OSIEK   więcej »»»
Informacja 17.05.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Informacja 17.05.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Informacja 17.05.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.1.2019.MN 15.05.2019
zawiadamiam że w dniu 08.05.2019r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" z siedzibą w Grzybowie działającego przez pełnomocnika Pana Mieczysława Barszcz, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:" Budowa rezerwowego kolektora wody technologicznej DN200 na pole górnicze"   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi 30.04.2019
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6220.4.2018.E.O 15.04.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości , że wydał decyzję znak : KB.6220.4.2018.E.O. z dnia 12.04.2019r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : " Budowa rezerwowego kolektora wody technologicznej DN 200 na pole górnicze".   więcej »»»
Informacja 12.04.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Informacja 12.04.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6220.3.2018.E.O 11.04.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję znak : KB.6220.3.2018.E.O z dnia 11.04.2019r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa przepustu pod drogą krajową 79 i rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową nr 79"   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 08.04.2019
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 28/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 05.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Szwagrów   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 27/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 05.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Niekurza   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 26/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 05.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Suchowola   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 25/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 05.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Bukowa   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 24/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 03.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Tursko Wielkie   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 23/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 03.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Trzcianka   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 22/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 03.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Trzcianka - Kolonia   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 21/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 03.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Strużki   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska