http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  20-09-2019 | 12:16
ZARZĄDZENIE NR 20/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 03.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Mucharzew   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 19/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 03.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Ossala   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 18/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29 marca 2019 r. 03.04.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Niekrasów   więcej »»»
Informacja 29.03.2019
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 16/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 18 marca 2019 r. 29.03.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pliskowola   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 15/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 18 marca 2019 r. 29.03.2019
w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców miasta Osiek   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 14/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 18 marca 2019 r. 28.03.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Matiaszów   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 13/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 18 marca 2019 r. 28.03.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Sworoń   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 12/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 18 marca 2019 r. 22.03.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Długołęka   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 11/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 18 marca 2019 r. 22.03.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Lipnik   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 10/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 18 marca 2019 r. 22.03.2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kąty   więcej »»»
Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności 19.03.2019
Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności   więcej »»»
Zaproszenie do skłdania ofert dot. ustalenie wartości rynkowej budowli położonych na terenie Miasta i Gminy Osiek. 15.03.2019
Ustalenie wartości rynkowej budowli położonych na terenie Miasta i Gminy Osiek według stanu na dzień 1 listopada 2016 roku   więcej »»»
Informacja 01.03.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Informacja 01.03.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych dzierżawy w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w 2019 r. 28.02.2019
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do pracy w komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 22.02.2019
Dnia 22 lutego 2019 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.8.2018.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa przepustów drogowych, naziemnego rurociągu technologicznego przedmagistralnego, drogi wewnętrznej technologicznej oraz instalacji odwadniającej w rejonie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” ” na działkach położonych w miejscowości Mikołajów oznaczonych nr ew. : 555, 556, 557, 579/1, 578, 580, 581;oraz na działkach położonych w miejscowości Pliskowola oznaczonych nr ew.: 146/16, 146/1, 146/8, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.8.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 13.02.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” z siedzibą w Grzybowie działającego przez pełnomocnika Pana Mikołaja Gacia, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa przepustów drogowych, naziemnego rurociągu technologicznego przedmagistralnego, drogi wewnętrznej technologicznej oraz instalacji odwadniającej w rejonie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” ” na działkach położonych w miejscowości Mikołajów oznaczonych nr ew. : 555, 556, 557, 579/1, 578, 580, 581;oraz na działkach położonych w miejscowości Pliskowola oznaczonych nr ew.: 146/16, 146/1, 146/8, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202 zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2019 r. 07.02.2019
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na 2019r.   więcej »»»
Ogłoszenie 05.02.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki numer ewidencyjny 1896 położonej w Pliskowoli   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska