http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
RAPORT O STANIE GMINY


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2019 | 12:59
Ogłoszenie 31.08.2018
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki numer ewidencyjny 640 położonej w Osieku Obr 02   więcej »»»
Ogłoszenie 23.08.2018
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki numer ewidencyjny 1896 położonej w Pliskowoli   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.4.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 07.08.2018
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.4.2018.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: " Przebudowa istn. linii napowietrznej SN- Połaniec - Osiek odcinek od słupa nr 73 do słupa 86 oraz odcinek w kierunku stacji trafo Sworoń w msc. Trzcianka, Sworoń, Nakol"   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 06.08.2018
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec – Osiek odcinek od słupa nr 73 do słupa 86 oraz odcinek w kierunku stacji trafo Sworoń w msc. Trzcianka, Sworoń, Nakol.” na działkach położonych w miejscowości Sworoń oznaczone nr. ew. 77, 78/1, 33, 163 na działkach położonych w miejscowości Trzcianka oznaczone nr. ew. 344/2, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343   więcej »»»
Informacja o treningu systemu alarmowania 31.07.2018
Informacja o treningu systemu alarmowania   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak: KB.6733.3.2018.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 31.07.2018
Dnia 31 lipca 2018 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.3.2018.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa istn. (1,5km) linii napowietrznej SN Połaniec – Osiek odg. Strużki w msc. Strużki” na działkach położonych w miejscowości Ossala oznaczone nr. ew. 1458, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1687/1 oraz na działkach położonych w miejscowości Tursko Wielkie oznaczone nr. ew. 1/1, 1 /4, 1/5, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7, 8/1, 9, 10/1, 11/1, 22/1, 23, 24/1, 24/2.,   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek". 24.07.2018
Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek".   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 19.07.2018
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 18.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak KB.6733.4.2018.MN z dnia 18.07.2018r. dot. zawiadomienia stron postępowania z art.10 Kpa przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Informacja 05.07.2018
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny   więcej »»»
Obwieszczenie 05.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak KB.6733.3.2018.MN z dnia 05.07.2018r. dot. zawiadomienia stron postępowania z art.10 Kpa przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Informacja 04.07.2018
Informacja dotycząca szacowania szkód spowodowanych suszą   więcej »»»
Obwieszczenie 02.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak KB.6733.2.2018.MN z dnia 02.07.2018r. dot. zawiadomienia stron postępowania z art.10 Kpa przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Informacja 29.06.2018
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 22.06.2018
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku   więcej »»»
Informacja 22.06.2018
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Zaproszenie do składania ofert 13.06.2018
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2018 roku   więcej »»»
Obwieszczenie 07.06.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 28.05.2018
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: KB.6220.1.2017.E.O. z dnia 24.05.2018r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fermy drobiu w Pliskowoli..."   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska