http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  20-09-2019 | 12:16
ZARZĄDZENIE NR 2/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r. 01.02.2019
ZARZĄDZENIE NR 2/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek na rok szkolny 2019/2020   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 1/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r. 01.02.2019
ZARZĄDZENIE NR 1/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Osiek.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.7.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 18.01.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 18 stycznia 2019 roku została wydana decyzja znak : KB.6733.7.2018.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV w rejonie filara rzeki Wisły i Jeziora Osieckiego usytuowanej w miejscowości Mikołajów, Osiek gmina Osiek"   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.7.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 07.01.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie reprezentowana przez pełnomocnika Pana Janusza Kapustke, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV w rejonie filara rzeki Wisły i Jeziora Osieckiego usytuowanej w miejscowości Mikołajów, Osiek gmina Osiek, zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 07.01.2019
Na żądanie Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" z siedzibą w Grzybowie działającego przez pełnomocnika Pana Mikołaja Gacia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pn.: " Budowa przepustów drogowych, naziemnego rurociągu technologicznego przedmagistralnego, drogi wenętrznej technologicznej oraz instalacji odwadniającej w rejonie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki "Osiek"   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.6.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 18.12.2018
Dnia 18 grudnia 2018roku została wydana decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Odcinkowe przełożenie "Cieku od Pliskowoli" na terenie miejscowości Mikołajów- Łęg, od ujścia Jeziora Osieckiego do granicy działki nr ewid. 242 na terenie zakłądu górniczego w Osieku" na działkach numer ewidencyjny 179, 180, 240, 241, 181, 174, 172, 242 położonych w miejscowości Mikołajów gmina Osiek.   więcej »»»
Zapytanie ofertowe 13.12.2018
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.6.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 07.12.2018
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie reprezentowana przez pełnomocnika Pana Rafała Adamca, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Odcinkowe przełożenie "Cieku od Pliskowoli" na terenie miejscowości Mikołajów- Łęg, od ujścia Jeziora Osieckiego do granicy działki nr ewid. 242 na terenie zakłądu górniczego w Osieku" na działkach numer ewidencyjny 179, 180, 240, 241, 181, 174, 172, 242 położonych w miejscowości Mikołajów gmina Osiek, zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Osieku i ustalenia terminu jego odpracowania 03.12.2018
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Osieku i ustalenia terminu jego odpracowania   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 27.11.2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego : Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV w rejonie filara rzeki Wisły i Jeziora Osieckiego w msc. Mikołajów , Osiek"   więcej »»»
ZAWIADOMIENIE 21.11.2018
ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU   więcej »»»
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozolenia wodnoprawnego 05.11.2018
Na wniosek spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp.z o.o., ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Popieralskiego z dnia 12.10.2018r., Nr Ref.: TTPP0009/10/2018, uzupełniony pismem z dnia 16.10.2018r., Nr Ref : TTPP 0016/10/2018r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją kablową pod dnem potoku Od Turska w km 207,937 linii kolejowej nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy LHS w miejscowości Sworoń, gmina Osiek   więcej »»»
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozolenia wodnoprawnego 05.11.2018
Na wniosek spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp.z o.o., ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Popieralskiego z dnia 12.10.2018r., Nr Ref.: TTPP0008/10/2018, uzupełniony pismem z dnia 16.10.2018r., Nr Ref : TTPP 0016/10/2018r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : - przekroczenie kanalizacją kablową rzeki Wisły, po konstrukcji istniejącego mostu, od km 204,80 do km 205,40 linii kolejowej nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy LHS - przekroczenie kanalizacją kablową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 204,735 linii kolejowej nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy LHS   więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie przydatności wody do spożycia !! 23.10.2018
Ogłoszenie w sprawie przydatności wody do spożycia !!   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. KB.6733.6.2018.MN 19.10.2018
W dniu 17.10.2018r. zostało wszczęte na żądanie Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie reprezentowana przez pełnomocnika Pana Rafała Adamca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Odcinkowe przełożenie „ Cieku od Pliskowoli” na terenie miejscowości Mikołajów – Łęg, od ujścia Jeziora Osieckiego do granicy działki nr ewid. 242 na terenie zakładu górniczego w Osieku” na działkach numer ewidencyjny 179, 180, 240, 241, 181, 174, 172, 242 położonych w miejscowości Mikołajów gmina Osiek.   więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie braku przydatności wody do spożycia !!! 11.10.2018
Ogłoszenie w sprawie braku przydatności wody do spożycia !!!   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.5.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 28.09.2018
Dnia 28 września 2018 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.5.2018.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec – Osiek odcinek od słupa nr 73 do słupa 86 oraz odcinek w kierunku stacji trafo Sworoń w msc. Trzcianka, Sworoń, Nakol.” na działkach położonych w miejscowości Sworoń oznaczone nr. ew. 77, 78/1, 33, 163 na działkach położonych w miejscowości Trzcianka oznaczone nr. ew. 344/2, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.5.2018.MN o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 11.09.2018
W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Śmierciak, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec – Osiek odcinek od słupa nr 73 do słupa 86 oraz odcinek w kierunku stacji trafo Sworoń w msc. Trzcianka, Sworoń, Nakol.” na działkach położonych w miejscowości Sworoń oznaczone nr. ew. 77, 78/1, 33, 163 na działkach położonych w miejscowości Trzcianka oznaczone nr. ew. 344/2, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343 zostało zakończone kompletowanie dowodów w ww. sprawie.   więcej »»»
Ogłoszenie 31.08.2018
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki numer ewidencyjny 640 położonej w Osieku Obr 02   więcej »»»
Ogłoszenie 23.08.2018
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki numer ewidencyjny 1896 położonej w Pliskowoli   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska